augustus 15, 2021

Nieuw Politiek Systeem

Ik ging vorige week in op de vraag of een ander systeem kan leiden tot een ander gedrag van mensen die erbinnen functioneren.  Het systeem is in dat geval de oorzaak van het gedrag. Ik heb me onvoldoende afgevraagd of er ook een reciproke relatie bestaat. Ik kwam daarop door de reactie van Peter, die benadrukte

Read More

augustus 9, 2021

Nieuw Politiek Systeem

Vorige week heb ik beweerd dat het leveren van strijd bij politieke partijen belangrijker lijkt te zijn dan het streven naar idealen. Trudy is het daar niet mee eens: Ja, er wordt gestreden in politieke partijen, maar er is ook verbinding en een gezamenlijke inzet voor een ideaal. Het ideaal moet voorop staan, dat is de

Read More

augustus 2, 2021

Nieuw Politiek Systeem

In de vorige aflevering heb ik het gehad over de positie van politieke partijen in ons politiek stelsel. Ik heb daar nogal wat reacties op gekregen, waar ik uit afleid dat dit een belangrijk aspect is. Bij politieke partijen gaat het altijd over strijd. Strijd om het lijsttrekkerschap, om de hoogste plekken op de verkiezingslijst;

Read More

juli 26, 2021

Nieuw Politiek Systeem

Vorige week heb ik stilgestaan bij de IJzeren Wet van Michels, die zegt dat elke democratie zich ontwikkelt tot een oligarchie, waarbij de macht in handen komt van een elitair groepje. J.A.A. van Doorn heeft getracht om het begrip ‘oligarchisering’ te operationaliseren door bestudering van het China van Mao aan de hand van de eerdergenoemde

Read More

juli 19, 2021

Nieuw Politiek Systeem

Wanneer je vanachter ‘de sluier van onwetendheid’ (Rawls) moet kiezen voor een wenselijk politiek stelsel, dan gaat – gelet op de wens tot maximale vrijheid – de voorkeur uit naar een democratisch stelsel. Een stelsel waarbij je de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken. In een complexe maatschappij, waarin wij ons bevinden, betekent

Read More