maart 1, 2021

Politieke Commentaren

Eindelijk is het dan verschenen, het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties. Het rapport met de titel Klem tussen balie en beleid werd op 25 februari door commissievoorzitter André Bosman aan Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigd. Centraal begrip in het rapport is ‘menselijke maat’. Dat is niet verrassend, omdat de commissie de opdracht had gekregen om oorzaken van problemen bij

Read More

februari 21, 2021

Politieke Commentaren

In NRC van zaterdag 20 februari stond een prachtig essay van de hand van Marc Chavannes over wat een sterke overheid is en dat verschillende politieke partijen daar een andere invulling aan geven. Hij sluit het essay af met de volgende alinea:  Herover de overheid als openbaar plein waarop tegengestelde visies leiden tot een gemeenschappelijke

Read More

februari 16, 2021

Politieke Commentaren

Ik was deze week toch wel geschokt over een bericht in de media. Nee, ik heb het dan niet over de strapatsen van Dion Graus, want die verbazen me al niet meer; noch diens reactie dat het allemaal privé is, noch de reactie van zijn partijleider die zich laatdunkend uitlaat over de boodschapper. We hebben

Read More

februari 7, 2021

Politiek en Democratie

De verkiezingen van 17 maart komen snel dichterbij, politici nestelen zich in de campagnemodus; alleen het uit de mottenballen halen van de campagne-outfit is er dit jaar niet bij vanwege de pandemie. Ik vind de campagnetijd altijd een mooie periode. Een heleboel kiezerscontacten op markten en andere plekken waar veel mensen vertoeven en het gesprek

Read More

februari 2, 2021

Politieke Commentaren

De verkiezing voor de Tweede Kamer nadert met rasse schreden. Tot 28 december vorig jaar konden partijen zich registeren; dat hebben in totaal 89 politieke clubs gedaan, een nieuw record. Ze zullen uiteindelijk lang niet allemaal meedoen, maar toch. Ik snap nooit goed wat mensen bezielt om de zoveelste politieke partij op te richten. Volgens

Read More