december 7, 2020

Methode Samenlevingsbeleid

Ik heb vorige week geschreven over de onmacht van het bestuur, van de politiek en van de ambtenarij in relatie tot de toeslagenaffaire. Een veel gehoord antwoord op een dergelijke constatering is dat het allemaal komt door ‘het systeem’. Dat is natuurlijk erg gemakkelijk om het systeem de schuld van alles te geven om vervolgens

Read More

november 30, 2020

Politiek en Samenleving

‘Het lijkt wel het wereldkampioenschap bestuurlijk onvermogen’, verzuchtte Chris van Dam, voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, na de verhoren van (voormalig) bewindspersonen Weekers, Asscher, Wiebes en Rutte. Ik kan me wel iets bij die verzuchting voorstellen. Je verwacht toch dat de bestuurlijk gezagsdragers ingrijpen wanneer de boel in het honderd loopt of dreigt te

Read More

november 23, 2020

Politiek en Samenleving

Ik heb vorige week aangekondigd dat ik naar aanleiding van de door Pieter Omtzigt geschreven notitie ‘De Tweede Kamer en de Uitvoering, een moeilijke combinatie’ aandacht zou gaan schenken aan de verschillende missers, die verband houden met de relatie tussen beleid en uitvoering. Welnu, laat ik beginnen met het eerste punt dat hij noemt, namelijk dat de wetten

Read More

november 15, 2020

Politiek en Democratie

Onlangs is de Parlementaire Onderzoekscommissie Uitvoeringsdiensten van start gegaan. Deze commissie heeft tot opdracht om inzicht te verschaffen in de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en de informatiepositie van de Tweede Kamer en hoe de uitvoerbaarheid van beleid gewaarborgd kan worden in het parlementaire proces. In dat verband

Read More

november 9, 2020

Politiek en Democratie

Het CDA maakt zich in zijn verkiezingsprogramma sterk voor een regionaal kiesstelsel om een betere band te krijgen tussen volksvertegenwoordigers en hun kiezers. Met dat laatste met ik het zeer eens. Indacht het begrip ‘volkssoevereiniteit’ is een sterke band tussen kiezers en gekozenen een absolute voorwaarde.  De vraag is of je daarvoor een regionaal kiesstelsel

Read More