Het onderling vertrouwen van burgers in elkaar neemt toe; er is hoop!
Het GAAT morgen weer gebeuren!
Vaarwel of tot snel?
Kunnen politici wetten maken?
Ook ‘de hooplozen’ en ‘de onmisbaren’ moeten in de Tweede Kamer