september 27

0 comments

Pleur op?

By Leo Klinkers

september 27, 2016


In het kader van de rubriek ‘Geboden en verboden voor politiek en beleid’ wil ik het nog even hebben over het optreden van Premier Rutte in het programma ‘Zomergasten’ van zondag 4 september 2016.

Rutte vond het nodig om allochtone jongeren met een kritische of vijandige houding tegenover Nederland toe te voegen: “Pleur op”.

Op maandag 5 september bepleitte minister Schippers in de Schoo-lezing de oprichting van een vrijheidscoalitie tegen de radicale islam, gebaseerd op de overtuiging dat onze cultuur beter is dan alle andere. Daarmee deed ze een ‘Bolkesteintje’.

Enkele dagen later – tijdens een Haagse persconferentie – noemde Rutte een groep ernstig overlast plegende Turkse jongeren in Zaandam “tuig van de richel”.

Welnu, wat moeten we hiervan vinden?

Om een land te mogen besturen, of een ministerie, is kennis en kunde nodig. Maar ook een mentaliteit, een geaardheid van dienstbaarheid aan de samenleving. Die kan zich uiten in verschillende verschijningsvormen, maar van politieke leiders mag worden verwacht dat zij in fatsoen voorwaarts gaan. De voorbeeldfunctie is alles. Waar kwaliteit van het gedrag verkruimelt, daar neem onbeschoftheid het over.

Men hoeft niet sociale psychologie te hebben gestudeerd om te weten dat het gedrag van de top van een organisatie wordt overgenomen door de rest van die organisatie. Het gezegde ‘Het volk krijgt de regering die het verdient’ mag waar zijn. Het omgekeerde ook: een regering krijgt het volk dat zij verdient.

Het zal niet lang duren voordat een leerling op een middelbare school een leraar met een Turkse achtergrond toevoegt: “Pleur op”. Die leerling zal waarschijnlijk de klas worden uitgestuurd. Maar premier Rutte blijft zitten.

Natuurlijk vindt dit gedrag zijn verklaring in het feit dat het de strijd voor de verkiezingen in maart 2017 opent. Maar kan een verklaring tegelijk dienen als excuus voor dat gedrag? De Sterk Leren Academy vindt van niet.

Aardig en waardig, rustig en voornaam regeren zijn fundamentele waarden in onze samenleving. De Premier had kunnen zeggen: “Als u de manier waarop wij willen leven niet prettig vindt staat het u vrij om een ander land op te zoeken.” En Minister Schippers zou beter hebben kunnen zeggen: “Sinds de Verlichting van de 18e eeuw hechten wij in het Westen aan de scheiding van Kerk en Staat. Ik daag de wereld van de Islam uit om te proberen ons in te halen.”

Leo Klinkers

About the author

mr. dr. Leo Klinkers is bestuurskundige die zich sinds 1970 verdiept in verbetering van de werking van het openbaar bestuur in Nederland en in een aantal andere landen. Zijn werk gaat principieel uit van het begrip dat alle soevereiniteit bij het volk berust. En dat dit zowel in de constitutionele en institutionele vorming van een staatsorganisatie, als ook in het ontwerpen van recht en beleid steeds herkenbaar moet zijn.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail