april 29, 2019

Boek SamenWereld

Het was eergisteren Koningsdag. Een nationale feestdag die ieder op zijn eigen manier invult. Sommigen zullen het helemaal niet vieren, omdat ze geen enkele verbondenheid met het koningshuis voelen. Anderen doen er principieel niets mee, omdat ze republikein zijn. Hoe dan ook, de tijd dat koningen echte vorsten waren is voorbij. Willem-Alexander heeft de facto

Read More

april 23, 2019

Boek SamenWereld

Ik heb vorige week aangekondigd om nader in te gaan op de opvattingen van Thom de Graaf, vice-voorzitter van de Raad van State, omtrent het belang van het wetgevingsproces, zoals hij dat heeft beschreven in het  Jaarverslag 2018. De Graaf vreest dat de positie van de formele wetgever in de wetgeving afbrokkelt. Dat standpunt begrijp

Read More

april 17, 2019

Boek SamenWereld

Ik kreeg deze week per post het Jaarverslag 2018van de Raad van State toegestuurd. Ik ontvang zo’n jaarverslag elk jaar. Niet omdat ik belangrijk ben, maar gewoon omdat ik mezelf een keer op de verzendlijst heb laten plaatsen. Ik was deze keer erg benieuwd naar het ‘visieverhaal’ van de nieuwe vice-president Thom de Graaf, dat hij

Read More

april 8, 2019

Boek SamenWereld

Ik ontving naar aanleiding van mijn bericht van vorige week veel aardige reacties. Een deel van de reacties betrof het essay dat ik aanhaalde: Groter Denken, Kleiner Doen van Herman Tjeenk Willink. Kennelijk is dit bij meer mensen in de smaak gevallen.  Jacob Bruintjes liet me weten het cadeau te hebben gedaan in zijn eigen provincie

Read More

april 2, 2019

Boek SamenWereld, Methode Samenlevingsbeleid

Eind vorig jaar verscheen het boekje Groter Denken, Kleiner Doenvan de hand van Herman Tjeenk Willink. Hij noemt het zelf ‘Een oproep’.  ‘De oproep behelst om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien. Positie te kiezen. Onze stem te verheffen. Het publieke debat aan te gaan. Individueel en collectief. Elk initiatief telt als het gemeenschappelijk

Read More