oktober 14, 2019

Boek SamenWereld

Mag ik je het volgende dilemma voorleggen. Toen ik wethouder was in de gemeente Schinnen hadden we op zeker moment discussie over de volgende vraag: ‘Moet een ambtenaar voordat hij een advies schrijft voor het College van B&W eerst overleg plegen met de verantwoordelijk wethouder over de strekking van dat advies?’ Antwoord 1: ja, want

Read More

oktober 8, 2019

Boek SamenWereld

Vorige week had ik het over de vraag of burgers boos zijn of dat ze misschien wel minachtend tegenover de politiek staan. Torben wees me erop dat achter deze emotioneel beladen begrippen angstige burgers schuilgaan. Mensen die bang zijn voor ontwikkelingen als globalisering, invloed van andere culturen, verlies aan welvaart. Ik denk dat dit klopt.

Read More

september 30, 2019

Boek SamenWereld

Naar aanleiding van de eerste achterflaptekst van mijn boek kreeg ik een reactie van Peter die vond dat ik sterker moest benadrukken dat burgers boos zijn, zeer boos. Ik heb die suggestie overgenomen in de tweede versie, waarop Berry voorstelde om ‘boosheid’ te vervangen door ‘minachting’. Dit laatste begrip is heftiger. Immers, mensen die boos

Read More

september 23, 2019

Boek SamenWereld

Ik dicht politieke partijen een belangrijke rol toe binnen onze democratische rechtsorde. Ik praat hier geregeld over met mensen in mijn omgeving. Steeds vaker hoor ik de opvatting dat politieke partijen hun langste tijd hebben gehad, dat het einde der tijd voor hen is aangebroken, dat we politieke partijen beter kunnen afschaffen. Maar dan denk

Read More

september 11, 2019

Boek SamenWereld

Ik heb vorige week de vraag gesteld ‘Wat versta jij onder democratie?’ Je kunt de definitie van het begrip ‘democratie’ niet beperken tot: ‘het bieden van de mogelijkheid aan burgers om in vrijheid hun stem uit te brengen om een volksvertegenwoordiging te kiezen.’ Dan zou je kunnen zeggen dat land A democratisch is en land

Read More