Doen

Wat men moet leren, leert men door het te doen.


aristoteles

Na de fase van denken gaan we over tot het uitvoeren van wat we geleerd hebben en waar we over hebben nagedacht om daadwerkelijk resultaten te bereiken.

samenlevingsbeleid

De Coöperatie SamenWereld is de uitvoeringsorganisatie voor Samenlevingsbeleid en is opgericht in 2018 met als doel om de verbinding tussen samenleving en overheid opnieuw vorm te geven. Denken in oplossingen en procedures, regels en structuren hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen in de publieke dienstverlening (zorg, onderwijs, politie, overheid) hun idealen kwijt zijn geraakt. Zij roeien tegen de stroom in of hebben zich neergelegd bij de wetten van de systeemwereld. Vanuit onze kennis en methodiek stellen wij mensen in staat zich (opnieuw) met de leefwereld te verbinden. Zodat zij weer voelen waarom zij voor een vak in de publieke zaak hebben gekozen: namelijk maatschappelijk het verschil maken en een bijdrage leveren aan onze samenleving. 

Leo Klinkers inspireert om anders naar de wereld te kijken dan je tot nog toe deed. Hij is al meer dan 40 jaar op een missie: de organisatie van onze publieke zaak verbeteren zodat deze de mensen beter dient waarvoor zij is opgezet. 


Leo zag reeds in de jaren zeventig het toenemende belang van interactie tussen overheid en samenleving. Daarom ontwikkelde hij de Methode Samenlevingsbeleid. Deze methode om met en vanuit de samenleving tot beleid en acties te komen paste hij vervolgens toe in tal van grote maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. 


Als wereldburger en deskundige levert Leo de laatste jaren een grote bijdrage aan het debat over de noodzakelijke staatkundige hervormingen binnen de Europese samenwerking. 

Peter Hovens kent als geen ander de overheid in al haar gedaanten. Als oud-ambtenaar en oud-wethouder werkte hij vele jaren van onderop, vanuit inwoners, aan beleid en uitvoering.


Peter is een intellectuele no-nonsens man. Van het uit de brand helpen van de lokale voetbalclub tot het voorzitten van topzware bestuurlijke overleggen, en van het begeleiden van een groep inwoners tot het trainen van rijksambtenaren: Peter kan op alle niveaus uit de voeten. 


Peter traint en coach mensen in het doorgronden en succesvol toepassen van de Methode Samenlevingsbeleid. 

Koen van Bremen is continu op zoek naar het doorbreken van de status quo om onze samenleving mooier te maken. Vanuit een kritische analytische geest legt hij gemakkelijk zijn vinger op de zere plek. Koen helpt overheden en maatschappelijke initiatieven om zichzelf opnieuw uit te vinden en oprecht ten dienste te staan van de samenleving.


Koen woonde en werkte in Kameroen en Papua Nieuw Guinea om daar net als in Nederland aan de duurzaamheid van inwonerinitiatieven te werken. Hij ontwikkelde onder andere een model voor ondernemende watervoorzieningen in rurale dorpen. 


Koen werkt het liefst op het scheidsvlak tussen systeem- en leefwereld, tussen organisaties en mensen. Daar waar de mensen gevangen zijn en de systemen dominantinspireert Koen mensen om uit hun gangbare denken te stappen en zich weer bezig te houden met wat hen daadwerkelijk motiveert.

Doe je mee met de coöperatie?

Gunnen, vertrouwen, ondertekenen

Democratie en rechtsstaat

Tekst volgt

Overheid en samenleving

Soevereiniteit en identiteit

a feder​al europe

  • Knowledge about the weakness of the European Union and the strength of a federal administrating system for Europe
  • Unmasking some popular misconceptions about federalising
  • Learning why and how a federal Constitution of only ten articles can be a strong foundation for the United States of Europe
  • Learning why it has not been feasible to establish a real European Federation, despite many attempts through the ages
  • What should be done – finally – to establish the United States of Europe

7 Routes to get knowledge of Federalism

5 hours of Video Lessons available


Van Leren naar Verwonderen


© Thrive Landing Pages. All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer