Het Grote Fouten Boek

Het Grote Fouten Boek

In deze rubriek vind je voorbeelden van fouten uit het Grote Fouten Boek.

Fouten die behoorlijk ernstig zijn en de kwaliteit van het openbaar bestuur ondermijnen.

We kunnen een aantal Grote Fouten onderscheiden:

 • Het scheiden van beleid en uitvoering
 • Het afrekenen op het resultaat
 • Het niet leren door de overheid
 • Reorganiseren als probleemoplossing (structuursturing)
 • Jumping to solutions
 • Het aansturen van professionals
 • De juridisering van het bestuur
 • Het scheiden van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Niet analyseren van maatschappelijke problemen
 • Geen keuzes durven maken
 • Beleid op beleid stapelen
 • Geen kosten-batenanalyse maken

Heb je praktijkvoorbeelden? Prima, laat het me weten.

SPELREGELS

 • Je verhaal bevat max. 400 woorden
 • Uiteraard is het een oprecht verhaal, niet onnodig kwetsend voor wie dan ook
 • Zoveel als mogelijk geanonimiseerd
 • Ik zal het verhaal eventueel redigeren
 • We hebben overeenstemming over de definitieve versie
 • Je kiest zelf om al dan niet je naam erbij te vermelden 
 • Zonder jouw finale toestemming geen publicatie