Team

Team

Een goed adviseur die een team leidt doet ook de nederige karweien

Leo Klinkers

De coöperatie SamenWereld draagt zorg voor de uitvoering van Samenlevingsbeleid

Leo Klinkers inspireert om anders naar de wereld te kijken dan je tot nog toe deed. Hij is al meer dan 40 jaar op een missie: de organisatie van onze publieke zaak verbeteren zodat deze de mensen beter dient waarvoor zij is opgezet. 

Leo zag reeds in de jaren zeventig het toenemende belang van interactie tussen overheid en samenleving. Daarom ontwikkelde hij de Methode Samenlevingsbeleid. Deze methode om met en vanuit de samenleving tot beleid en acties te komen paste hij vervolgens toe in tal van grote maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. 

Als wereldburger en deskundige levert Leo de laatste jaren een grote bijdrage aan het debat over de noodzakelijke staatkundige hervormingen binnen de Europese samenwerking. 

Peter Hovens kent als geen ander de overheid in al haar gedaanten. Als oud-ambtenaar en oud-wethouder werkte hij vele jaren van onderop, vanuit inwoners, aan beleid en uitvoering.

Peter is een intellectuele no-nonsens man. Van het uit de brand helpen van de lokale voetbalclub tot het voorzitten van topzware bestuurlijke overleggen, en van het begeleiden van een groep inwoners tot het trainen van rijksambtenaren: Peter kan op alle niveaus uit de voeten.

Peter traint en coach mensen in het doorgronden en succesvol toepassen van de Methode Samenlevingsbeleid. 

Koen van Bremen is continu op zoek naar het doorbreken van de status quo om onze samenleving mooier te maken. Vanuit een kritische analytische geest legt hij gemakkelijk zijn vinger op de zere plek. Koen helpt overheden en maatschappelijke initiatieven om zichzelf opnieuw uit te vinden en oprecht ten dienste te staan van de samenleving.

Koen woonde en werkte in Kameroen en Papua Nieuw Guinea om daar net als in Nederland aan de duurzaamheid van inwonerinitiatieven te werken. Hij ontwikkelde onder andere een model voor ondernemende watervoorzieningen in rurale dorpen.

Koen werkt het liefst op het scheidsvlak tussen systeem- en leefwereld, tussen organisaties en mensen. Daar waar de mensen gevangen zijn en de systemen dominantinspireert Koen mensen om uit hun gangbare denken te stappen en zich weer bezig te houden met wat hen daadwerkelijk motiveert.

Luister naar onderstaande podcast waarin Koen uitleg geeft over de toepassing van de Methode Samenlevingsbeleid in de gemeente Voorst (vanaf minuut 20).

Doe je mee met de coöperatie?

Gunnen, vertrouwen, ondertekenen