SamenWereld

Leefwereld en Systeemwereld 

verbonden

SamenWereld is een samenleving waarin de leefwereld van de mensen en de systeemwereld van de overheid in verbondenheid maatschappelijk wenselijke resultaten behalen.

Waarom ...

 • ... verdwijnen zoveel beleidsnota's in de bureaulade?
 • ... lopen er opeens ook in Nederland gele hesjes rond?
 • ... zijn er toch zoveel niet- en proteststemmers?
 • ... willen politici besturen in plaats van het volk vertegenwoordigen?
 • ... zitten ambtenaren liever achter hun bureau dan dat ze naar buiten gaan?  
 • ... bestaat er bij overheden zoveel vrees om de ramen open te gooien?
 • ... daalt het aantal (actieve) leden van politieke partijen?

Wat als ...

 • ... we meer draagvlak voor verandering in de samenleving organiseren?
 • ... volksvertegenwoordigers hun gezicht naar de samenleving draaien?
 • ... we kennis, inzicht en ervaring uit de samenleving halen?
 • ... politieke partijen op een andere manier kandidaten selecteren?
 • ... ambtenaren het vak 'circulair beleid maken' leren? 
 • ... er een constructieve politieke cultuur in ons land zou komen?
 • ... we minder bureaucratie organiseren?

Als we nu eens een methode hadden? 

Wat mooi dat we die methode hebben! 

Meer weten over de methode Samenlevingsbeleid?

Boek

Beleid begint bij de samenleving. Een zoektocht naar de menselijke maat. Over de essentie van interactief beleid maken. Auteur: Leo Klinkers

Opleiding Samenlevingsbeleid

In deze cursus leer je stap voor stap hoe je beleid maakt van buiten naar binnen en van onderop. Zeer effectief, met haalbare oplossingen en draagvlak in de samenleving.

101 Sterke Verhalen

Ontvang elke werkdag een 'sterk verhaal' over do's en don'ts in het openbaar bestuur. Een feest der herkenning. 

Onze grote inspiratiebron

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (1929) bepleit een samenleving waarin argumenten de doorslag geven bij het nemen van beslissingen. Argumenten die via een machtsvrije dialoog met elkaar kunnen worden gedeeld. Hij stelt echter vast dat er subsystemen van economie (geld) en staat (macht) zijn ontstaan die de leefwereld 'koloniseren' en doelen proberen te realiseren via strategisch handelen. De leefwereld moet weer vorm krijgen via de grondslagen van communicatief handelen.


Door middel van Samenlevingsbeleid proberen we een bijdrage te leveren aan de verbinding van de systeemwereld en de leefwereld: de SamenWereld.

Elke week een nieuw blog

Spelregel 8: de gemeenteraad neemt zichzelf serieus

Leuke theorie, maar zonder jouw hulp, geen praktijk

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

adres

Burg. Th. Wackersstraat 56

6041 AL ROERMOND

Telefoon

+31 (0)6 45 776 094

email

peter@samenwereld.nl

© Thrive Landing Pages. All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer 

Powered by WishList Member - Membership Software