Dé online-basiscursus over de Methode Samenlevingsbeleid

Je leert niet alleen de methodologische grondslagen van het organiseren van een beleidsproces, maar ook de praktische toepassing daarvan.

Hoe betrek je op een verstandige manier burgers bij een beleidsproces?

Er komt nog maar weinig beleid tot stand zonder dat burgers daar een rol in hebben gespeeld. Bij nieuwe beleidsinitiatieven is telkens de vraag of het slim is om burgers te betrekken bij het beleidsproces. En als dat niet zo is hoe leg je dat dan nu uit zonder allerlei verwensingen naar je hoofd te krijgen.


Als je burgers al een positie geeft welke is dat dan? Gaan we hen raadplegen, mogen ze adviezen geven, laat je ze co-creëren of zelfs mee-beslissen? Hoe maak je daar een goede keuze in waar je geen spijt van krijgt.


Wanneer je burgers een rol geeft in het proces op welk manier doe je dat dan? Wanneer ben je te vroeg en wanneer ben je te laat? Anders gezegd, wanneer ben je op tijd?


En dan zitten we nog met de vraag 'Wie zijn de burgers?' Is dat de hele bevolking? Zijn dat alleen belanghebbenden? Wie zien we als deskundigen?


Een laatste vraag is dan nog 'Hoe betrek je burgers bij het beleidsproces?' Zet je een enquête uit? Mogen burgers ideeën en opvattingen spuien via een digitaal forum? Is het wellicht beter om een burgerraad te organiseren? Of stellen we een panel samen via loting? Ga je burgers interviewen en hoe voorkom je dat je alleen de usual suspects bevraagt?

Het probleem

Beleid is gericht op het tot stand brengen van verandering. Niet iedereen is daar even blij mee. En consensus over de verandering is geen vanzelfsprekendheid. Het op een correcte manier betrekken van burgers bij beleidsvraagstukken is een belangrijke voorwaarde voor succes. Anders berokken je meer schade dan dat je toegevoegde waarde creëert.

De oplossing

De Methode Samenlevingsbeleid is gebouwd op wetenschappelijke inzichten. Het kennen en begrijpen van die inzichten is onmisbaar om succesvol leiding te geven aan veranderingsprocessen. De basiscursus leert je om de goede dingen goed te doen, bijvoorbeeld als het gaat om het betrekken van de samenleving bij maatschappelijke opgaven.

Waarom heeft het organiseren van een beleidsproces aanmerkelijke voordelen ten opzichte van het schrijven van een beleidsnota?

Het organiseren van een beleidsproces

 • Kennis en wijsheid uit de samenleving wordt benut
 • Betrokkenheid van de samenleving is groot
 • Er wordt gedurende het proces draagvlak gecreëerd
 • De verzamelde informatie leent zich voor een goede analyse
 • De politiek is in staat om heldere keuzes te maken
 • Er kan een kosten-batenanalyse worden gemaakt
 • De doelen zijn haalbaar
 • De gekozen maatregelen zijn waarschijnlijk effectief

Het schrijven van een beleidsnota

 • Uitgangspunt is de eigen kennis
 • Betrokkenheid van de samenleving is gering
 • Draagvlak moet achteraf worden verworven
 • Een goede analyse is (bijna) niet mogelijk
 • De politiek krijgt onvoldoende keuzeruimte
 • Een kosten-batenanalyse is natte-vinger-werk
 • De haalbaarheid van doelen moet nog blijken
 • De gekozen maatregelen zijn mogelijk effectief 

Het schrijven van een beleidsnota hoeft niet per se verkeerd te zijn, maar wanneer we voor de opdracht staan om een complex maatschappelijk vraagstuk aan te pakken, dan ligt de keus om de Methode Samenlevingsbeleid toe te passen voor de hand.

Wat zeggen anderen over de Methode Samenlevingsbeleid

Paul Simons

Voormalig bestuurder en

 ambtenaar Parkstad Limburg

Als politici zich deze werkwijze eigen maken kan in één klap een einde worden gemaakt aan de groeiende kloof tussen de burgers en de politiek.

Max Herold

Organisatie/Leer- 

Ontwikkeladviseur Rijksoverheid

Ik maak al vele jaren dankbaar gebruik van de kennis die ik via Leo en Peter heb opgedaan. Bovendien - niet onbelangrijk - kennen beide heren de publieke sector op hun duimpje.

Koen van Bremen

Projectleider gemeente

Voorst

Dit is de enige methode die ik ken die gemeenten concrete houvast geeft om hand in hand met de samenleving complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

wat je krijgt

Dit ga je leren in de Basiscursus Samenlevingsbeleid!

Je ontvangt een schat aan informatie over het organiseren van beleidsprocessen, het betrekken van de samenleving daarbij en het in positie brengen van de politiek om heldere en verstandige keuzen te maken om gewenste veranderingen tot stand te brengen waar de samenleving op zit te wachten.

Doel Stellen

Beleid moet leiden tot het bereiken van maatschappelijke effecten, het realiseren van een visie.


Je leert hoe je een visie, streefbeelden en haalbare doelen stelt in 7 stappen.


Een transparant besluitvormingsproces is het resultaat.

Doel Bereiken

Een visie opstellen en je doelen bepalen is een aspect van beleid maken.


Je leert ook hoe je de gestelde doelen kunt bereiken met uitvoerbare maatregelen.


Een verantwoorde afweging van kosten en baten is het resultaat.

 Samenlevingsbeleid Ontwerpen

Doelen en middelen kun je bij complexe maatschappelijke vraagstukken niet vanachter je bureau bedenken.


Je leert  leidinggeven aan een Proces van Samenlevingsbeleid ontwerpen.


Een gedragen veranderingsproces zonder beleidsafval is het resultaat.

Hoe leer je de Methode Samenlevingsbeleid?

Leer de Methode individueel binnen een dag zelfstudie

8 Modules, bevattende 60 lessen van gemiddeld 6 minuten.

Waaronder 3 uur aan videolessen over de methodologische aspecten en ruim 1 uur videopresentaties over de toepassing met praktische voorbeelden.

Zelfstudie in eigen tempo.

Leer de Methode met een groep cursisten (praktijkcasus)

5 Modules zelfstudie, inclusief kennisvragen (dagdeel).

Feedback zelfstudie, 3 Modules met 5 groepsopdrachten (kan online), inclusief online reflectie op de gemaakte opdrachten (hele dag).

Afspraken over de groepsomvang (max. 16 p.), de te gebruiken casus en tijdstip.

De inhoud van de cursus

Module 1 De introductie van de cursus

De introductie-module gaat in op het belang van de cursus en de cursus opbouw.

 

Module 2 Beleid en Samenlevingsbeleid

Wat is beleid en waarin onderscheidt zich Samenlevingsbeleid?

Welke drie sturingsmechanismen spelen een rol bij de wijze waarop een beleidsproces wordt ingericht?

 

Module 3 De noodzaak van Samenlevingsbeleid

Waarom het toepassen van de Methode Samenlevingsbeleid belangrijk is wordt uitgelegd aan de hand van verschillende bestuurskundige invalshoeken.

 

Module 4 Doel stellen in 7 stappen

In deze module bespreken we de Architectuur van Doel Stellen. De methodologische stappen die je moet zetten om op een verantwoorde manier een visie te ontwikkelen.

 

Module 5 Doel bereiken

In deze Module laten we zien hoe je vanuit de huidige ongewenste situatie de toekomstige gewenste situatie kunt bereiken.

 

Module 6 Samenlevings beleid  Creëren

Deze module vormt de hoofdmoot van de cursus. Het proces van Circulair Beleid Maken wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van 11 fasen die je moet doorlopen succesvol beleid te voeren.

Module 7 Samenvatting en Afronding

In deze samenvattende module worden dwarsverbanden gelegd tussen de besproken architecturen en de proef op de som genomen om te bezien of de Methode Samenlevingsbeleid echt doet wat het zegt te doen.

Module 8 Het Ketenmodel

Het Ketenmodel is ontwikkeld vanuit de toepassing van de Methode Samenlevingsbeleid en maakt inzichtelijk hoe de ketens 'beleid-regelgeving-uitvoering-handhaving-organisatie' met elkaar verbonden zijn. Het toont het belang aan van kwalitatief hoogstaande beleidsproducten.

 

Kennisvragen om jezelf te toetsen 

De modules worden afgerond met kennisvragen die zijn bedoeld om de geleerde stof nog eens goed op een rijtje te zetten.

Maak de cursus beter

Vragen over de cursus worden altijd beantwoord.

Suggesties om de cursus uit te breiden met aanvullende lessen over relevante thema's worden serieus in overweging genomen. De cursus blijft in ontwikkeling.

De cursusbegeleider

Peter Hovens presenteert de cursus via vele videofragmenten en onderteund materiaal in de vorm van teksten en afbeeldingen.


Je kunt na elke module kennisvragen beantwoorden.


Leo Klinkers en Koen van Bremen delen praktijkverhalen.

Meld je aan voor de individuele cursus!

Voor €497,- (excl. BTW) krijg je toegang.

Ik ben gemotiveerd om de cursus te volgen!

Ik vind leidinggeven aan veranderingprocessen een echte uitdaging. 

Maak je belangstelling kenbaar voor de groepscursus!

Voor €2.497,- (excl. BTW) krijgt de groep toegang.

We zijn buitengewoon geïnteresseerd! 

We willen graag met een groep aan de slag en daarover overleggen.

100%

geld terug garantie

100% geld terug garantie

Ben je niet tevreden over de cursus, laat dat dan weten. Je ontvangt je geld terug. Doe dat binnen een week na aankoop.

Coöperatie SamenWereld