Verwonderen

Verwonderen

Verwondering is het begin van alle wijsheid

ARISTOTELES

samenlevingsbeleid

Waarom is de overheid niet in staat om de samenleving op een volwassen manier bij de beleidsvorming te betrekken?

Waarom verdwijnen beleidsnota's in bureauladen en wordt er beleid op beleid gestapeld?

Waarom leidt nieuw beleid steeds weer onnodig tot meer regels en meer uitgaven?

Democratie en rechtsstaat

Tekst volgt

a feder​al europe

Why do we have the United States of America and at the other hand do the United States of Europe not exist?

Why have the Americans learned from European philosophers and why do European politicians not listen to them?

Why aren't European citizens not aware of the power of a federal organisation?


Van Verwondering naar Leren