Missie

SamenWereld

Leefwereld en Systeemwereld verbonden

Onze missie luidt:

We bereiken maatschappelijke resultaten als we ons om te beginnen verwonderen over het functioneren van de huidige samenleving, daarover willen leren en denken om ten slotte verstandige acties uit te voeren, doen

Verwonderen

Verwondering is het begin van alle wijsheid.

Aristoteles

Leren

Die niet alles leren wil, wil in het geheel niet leren.

nicolaas beets

Denken

Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk.

Confucius

Doen

Wat men moet leren, leert men door het te doen.

Aristoteles