Denken

Denken

Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk.

CONFUCIUS

Na de fase van het LEREN gaan we nadenken over wat de goede dingen zijn en hoe we de goede dingen goed doen.

samenlevingsbeleid

Het ontwikkelen van Samenlevingsbeleid is een ambachtelijke activiteit dat veel vraagt van het denkvermogen en van het tegelijkertijd kunnen schaken op een aantal borden.

Dat proces rust op drie architecturen:

Democratie en rechtsstaat

Tekst volgt

a feder​al europe

  • Learning why and how a federal Constitution of only ten articles can be a strong foundation for the United States of Europe
  • Learning why it has not been feasible to establish a real European Federation, despite many attempts through the ages
  • What should be done – finally – to establish the United States of Europe

Van Denken naar Doen