Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

Het almachtige volk moet tegen belangengroepen het algemeen welzijn waarborgen door de inzet van een wetgever.

Jean Jacques Rousseau

In de ogen van Rousseau is het volk soeverein en beschikt daardoor over de wetgevende macht. Hij beschouwt deze macht als van een hogere orde dan die van de uitvoerende of rechtsprekende macht.

verwonderen

Tekst

leren

Tekst

denken

Tekst

doen