februari 25, 2024

Boek SamenWereld

De nieuwe informateur – beter zou zijn om te spreken van ‘verkenner’ of misschien wel van ‘kabinetsVormateur’ – Kim Putters heeft alle fractievoorzitters een brief geschreven ter voorbereiding van de gesprekken die hij met hen deze week gaat voeren.  Hij vindt het nodig om, ik citeer: ‘(…) duidelijkheid te krijgen over wat naar uw oordeel verschillende vormen

Read More

februari 18, 2024

Boek SamenWereld

Een maand geleden schreef ik een bericht met de titel Ook ‘de hooplozen’ en ‘de onmisbaren’ moeten in de Tweede Kamer, vanuit de gedachte dat de volksvertegenwoordiging enigermate een afspiegeling van de samenleving moet zijn.* De haalbaarheid in het licht van bekwaamheids- en geschiktheidseisen om kansarme mensen ook vertegenwoordigende functies in de politiek te laten bekleden

Read More

februari 11, 2024

Boek SamenWereld

Zoals vorige week aangekondigd, plaats ik het vraagstuk van de bekwaamheids- en geschiktheidseisen voor Tweede Kamerleden in relatie tot de controlerende taak van de Kamer, mede ter beantwoording van de vraag of de ‘hooplozen’ (Tim ’S Jongers) en de ‘onmisbaren’ (Ron Meyer) aan die eisen kunnen voldoen. Het antwoord op de vraag wat de belangrijkste taak van de

Read More

februari 4, 2024

Boek SamenWereld

Vandaag ga ik in op de bekwaamheids- en geschiktheidseisen voor Tweede Kamerleden in relatie tot de wetgevende taak van dit orgaan, mede ter beantwoording van de vraag of de ‘hooplozen’ (Tim ’S Jongers) en de ‘onmisbaren’ (Ron Meyer) aan die eisen kunnen voldoen. De leer van de Trias Politica schrijft voor dat we de wetgevende,

Read More

januari 28, 2024

Geen categorie

Ik heb vorige week aangekondigd dat ik de vraag wil beantwoorden wat de bekwaamheids- en geschiktheidseisen zijn voor Tweede Kamerleden. En in het verlengde daarvan de vraag of de ‘hooplozen’ (Tim ’S Jongers) en de ‘onmisbaren’ (Ron Meyer) aan die eisen kunnen voldoen. Beide vragen beantwoord ik in het licht van de taken die een parlementariër

Read More