januari 13, 2021

Geen categorie

De historische gebeurtenis in Washington DC zal je zeker niet zijn ontgaan; het was onthutsend en verbijsterend. Toch haal ik er ook positieve punten uit. In de eerste plaats schat ik in – dit is misschien meer hoop dan wijsheid – dat Trump zijn hand heeft overspeeld. Hij heeft niet alleen het Amerikaanse volk gespleten,

Read More

januari 4, 2021

Politieke Commentaren

Je kunt pas aan iets aan nieuws beginnen als je daar ruimte voor creëert en dat kan pas wanneer je iets ouds achter je hebt gelaten.  Het simpele feit dat 31-12-2020 om middernacht overgaat in 01-01-2021 heeft eigenlijk geen betekenis en toch blikken we hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar zonder dat we strepen zetten

Read More

december 28, 2020

Politieke Commentaren

Ik heb vorige week aangekondigd dat ik nader zou ingaan op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag.  De geboorteakte van het rapport was de Motie van GroenLinks Tweede Kamerlid Snels. De motie kwam er in het kort op neer dat naar aanleiding van de toeslagenaffaire een parlementaire ondervraging zou moeten komen, waarbij de bewindslieden en de

Read More

december 21, 2020

Politieke Commentaren

Ik heb enkele weken al iets geschreven over de parlementaire onderzoeken naar de falende uitvoering van beleid. Deze week is het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag verschenen. Ik moet het nog grondig bestuderen, komende week onder de kerstboom. Ik zal er volgende week mijn licht over laten schijnen.  In de berichtgeving in de media vielen me

Read More

december 14, 2020

Politieke Commentaren

Mijn verhaal ging vorige week over miskleunen in het openbaar bestuur, die vaak te verklaren zijn door gebreken in het systeem. Gebrek aan kennis over systeemwerking zit een oplossing in de weg. Frank stuurde me hierover een bericht dat ik niet mocht vergeten dat er nog een ander probleem is, namelijk dat personen die verantwoordelijk

Read More