maart 10, 2024

Boek SamenWereld

In de weekendbijlage van NRC kopte deze krant: ‘Nederlanders vertrouwen elkaar wel, maar politici niet’. Dat vind ik zowel goed als slecht nieuws. Laat ik beginnen met het slechte nieuws. Een kwart van de burgers heeft vertrouwen in politici, dat is bijzonder laag. Wat mij meer zorgen baart is dat het lage vertrouwen zo langzamerhand structureel is.

Read More

maart 3, 2024

Boek SamenWereld

Het zal je niet ontgaan zijn dat deze week een belangrijk rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is verschenen met als titel Blind voor mens en recht. De commissie had de opdracht om te onderzoeken hoe de overheid fraude bestrijdt en welke gevolgen dat heeft voor burgers. Wat het rapport beschrijft is het ultieme

Read More

februari 25, 2024

Boek SamenWereld

De nieuwe informateur – beter zou zijn om te spreken van ‘verkenner’ of misschien wel van ‘kabinetsVormateur’ – Kim Putters heeft alle fractievoorzitters een brief geschreven ter voorbereiding van de gesprekken die hij met hen deze week gaat voeren.  Hij vindt het nodig om, ik citeer: ‘(…) duidelijkheid te krijgen over wat naar uw oordeel verschillende vormen

Read More

februari 18, 2024

Boek SamenWereld

Een maand geleden schreef ik een bericht met de titel Ook ‘de hooplozen’ en ‘de onmisbaren’ moeten in de Tweede Kamer, vanuit de gedachte dat de volksvertegenwoordiging enigermate een afspiegeling van de samenleving moet zijn.* De haalbaarheid in het licht van bekwaamheids- en geschiktheidseisen om kansarme mensen ook vertegenwoordigende functies in de politiek te laten bekleden

Read More

februari 11, 2024

Boek SamenWereld

Zoals vorige week aangekondigd, plaats ik het vraagstuk van de bekwaamheids- en geschiktheidseisen voor Tweede Kamerleden in relatie tot de controlerende taak van de Kamer, mede ter beantwoording van de vraag of de ‘hooplozen’ (Tim ’S Jongers) en de ‘onmisbaren’ (Ron Meyer) aan die eisen kunnen voldoen. Het antwoord op de vraag wat de belangrijkste taak van de

Read More