Archive Monthly Archives: november 2018

Blog 3 Wat ik leer door zelf cursus te geven

Ik heb afgelopen week een hele dag cursus gegeven aan rijksambtenaren in Den Haag over het maken van beleid van buiten naar binnen en van onderop. Ik noem dat ook wel Samenlevingsbeleid.

Wat me dan opvalt is dat op men rijksniveau bij het maken van beleid altijd de buitenwereld opzoekt. Hun buitenwereld bestaat echter uit institutionele partijen, zoals koepelorganisaties en belangengroeperingen. Maar de mensen die echt met de poten in de klei staan worden niet rechtstreeks betrokken bij het beleidsproces. Dat maakt volgens mij een wereld van verschil.

Niet zelden lopen uitvoerders te hoop tegen wat ze in ‘Den Haag’ weer allemaal hebben bedacht. Dat komt dus niet doordat ambtenaren niet vanachter hun bureau vandaan komen, maar dat is het gevolg van het raadplegen van slechts de vertegenwoordigende partijen. Het is twijfelachtig of deze partijen daadwerkelijk weten wat er bij hun achterban speelt.

Verstandig beleid kan pas worden geconcipieerd op basis van een degelijke analyse van de werkelijkheid. Die werkelijkheid kent vele gezichtspunten. Als je tekortschiet in het in beeld brengen van deze diversiteit, dan ga je de mist in met je analyse en dan sluit je beleid niet aan op de wens van de samenleving.

Dit vraagstuk zal vanzelfsprekend een plek krijgen in mijn boek.

Reacties op dit bericht zijn zeer welkom.

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Blog 2 Minder Beleid en Meer Uitvoering?

De input die jij en anderen hebben aangereikt ten behoeve van het boek, dat ik aan het schrijven ben over beleid en samenleving, bevat buitengewoon veel interessante ideeën en gedachten.

Om een voorbeeld te noemen, ik heb een aantal keren de suggestie gekregen dat overheden moeten stoppen met het maken van beleid; gewoon concreet aan de slag te gaan, handen uit de mouwen, samen met de samenleving en dus niet verzanden in papierwerk en regels.

Daar zit natuurlijk wel wat in. We mogen best wat aandacht gaan verschuiven van beleid naar uitvoering, van papier naar actie, van bureaulade naar mensen. Ik zal in mijn boek gaan vertellen waarom het realiseren van maatschappelijke resultaten belangrijker is dan de rituelen van het besluitvormingsproces.

Ik zal verder beschrijven hoe je ervoor zorgt dat een beleidsproces niet eindigt met een beleidsnota, maar met een uitvoeringsprogramma met concrete acties en ingebouwd feedbackmechanisme, lekker uitvoeringsgericht.

Vanaf nu zal ik wekelijks een kort berichtje sturen over onderwerpen die aandacht zullen krijgen in mijn boek. Dat is voor mij een lekkere stimulans om meters te maken.

Reacties op dit bericht zijn natuurlijk altijd welkom.

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Blog 1 Voortgang boek over overheid en samenleving

Ik heb een tijdje geleden het besluit genomen om een boek te schrijven over de samenwerking tussen overheid en samenleving in relatie tot het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Ik heb een oproep geplaatst – via social media en door middel van e-mailberichten – met de vraag of mensen mij van input wilden voorzien. Daar is massaal gehoor aan gegeven, onder andere door jou. Ik heb bijna 100 inhoudelijke reacties mogen ontvangen en daarnaast heb ik met zo’n 40 mensen een gesprek gevoerd.

Ik kan je vertellen dat ik daar heel erg blij mee ben. Niet alleen bevestigt dit dat het thema heel erg leeft, maar ook de variëteit aan geventileerde ideeën, gedachten en suggesties is zo groot, dat dit een verrijking betekent van mijn gedachtengoed. Vanzelfsprekend leidt dit ook tot een kwaliteitsslag van mijn boek.

De keerzijde van die hoeveelheid aan reacties is, dat ik veel tijd heb gestoken in het verwerken van de informatie en dat ik nu pas echt toekom aan het schijfwerk.

Ik heb ook al een aardig beeld gekregen van de structuur van het boek. In het bijzonder heb ik mij afgevraagd wat nu het fundament van het boek zou moeten zijn, want ik moet het hele verhaal voorzien van een grondvlak waar het op rust, anders dondert het in elkaar. Dat grondvlak zal worden gevormd door het begrip ‘volkssoevereiniteit’. Ik ga dat verder filosofisch uitwerken.

Ik begrijp dat je nu het vermoeden krijgt dat het een ingewikkeld verhaal gaat worden, maar dat zal zeker niet zo zijn. Ik wil dicht bij de werkelijkheid blijven, maar een theoretisch fundament is echt noodzakelijk.

Nogmaals dank voor je bijdrage.

Ik hou je verder op de hoogte.

Mocht je willen reageren op dit bericht dan kan dat natuurlijk.

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Powered by WishList Member - Membership Software