Circulair Beleid Maken positioneert de overheid in een coachende rol
Circulair Beleid Maken zorgt voor een adequaat feed-back-mechanisme
Circulair Beleid Maken produceert geen papier dat in de bureaula verdwijnt
Circulair Beleid Maken voorkomt onnodige regels en rompslomp
Circulair Beleid Maken doet de overheid niet vóór maar mét de samenleving
Circulair Beleid Maken respecteert ‘volkssoevereiniteit’ als leidend beginsel
Circulair Beleid Maken is een duurzaam proces
Circulair Beleid Maken begint én eindigt bij de samenleving