maart 1

3 comments

Rapport Commissie Bosman: van hoop naar teleurstelling

By Peter Hovens

maart 1, 2021


Eindelijk is het dan verschenen, het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties. Het rapport met de titel Klem tussen balie en beleid werd op 25 februari door commissievoorzitter André Bosman aan Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigd.

Centraal begrip in het rapport is ‘menselijke maat’. Dat is niet verrassend, omdat de commissie de opdracht had gekregen om oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer in beeld te brengen en te kijken naar de wijze waarop de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd kan worden in het parlementaire proces.

De commissie heeft na grondig studeerwerk en vele gesprekken zeven oorzaken gesignaleerd en heeft een gelijk aantal aanbevelingen gedaan. Ik som ze hieronder op.

Zeven oorzaken voor het verlies van de menselijke maat in de dienstverlening 
1. Burgers en uitvoeringsorganisaties stuiten op complexe wet- en regelgeving. 
2. Signalen over problemen bereiken niet de juiste mensen of worden niet goed afgehandeld.
3. De Tweede Kamer heeft een blinde vlek voor de uitvoering: te weinig informatie, kennis en interesse.
4. Departementen domineren in de relaties met Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties.
5. De Tweede Kamer en het kabinet hebben de uitvoering jarenlang ‘verwaarloosd’.
6. Kennis van uitvoeringsprofessionals wordt onvoldoende benut voor verbetering en maatwerk.
7. Beleid wordt niet of nauwelijks geëvalueerd op onbedoelde effecten voor burgers. 

Zeven aanbevelingen voor dienstverlening met een menselijker gezicht 
1. Praat met de burger en de uitvoeringsorganisaties. 
2. Schenk meer aandacht aan de uitvoerbaarheid van beleid en aan doenvermogen. 
3. Signaleer en adresseer problemen in de uitvoering zo snel mogelijk. 
4. Creëer meer vertrouwen binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties.
5. Verbeter de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer. 
6. Geef de uitvoering meer waardering en de professionals meer zeggenschap. 
7. Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in de Tweede Kamer.

Ik ga de komende weken aandacht aan schenken aan een aantal van de oorzaken en/of aanbevelingen.

Maar laat ik alvast het volgende opmerken. De problemen zijn enorm, de oorzaken zitten erg diep in de hele cultuur en structuur van ons politiek en democratisch bestel.  Als ik dan snel een blik werp op de aanbevelingen, dan moet ik vaststellen dat het gaat over ‘meer’, ‘sneller’, ‘beter’. 

Het gaat niet over ‘anders’.

Je begrijpt, ik ben enorm teleurgesteld.

Peter Hovens,
Coöperatie SamenWereld.                            

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

 1. Hallo Peter,

  Het gaat wel degelijk over 'anders', maar dan alleen en weer en bij herhaling over 'anders organiseren'.
  En helaas en bij herhaling en wederom niet over 'andere inhoud en over de weg daar naartoe'.

  Tja, het blijft behelpen in een niet of matig functionerende en op z'n gat liggende democratie …
  Ik heb n.a.v. het rapport over de toeslagen nog maar eens het rapport Elk kent de laan, die derwaart gaat, bijgenomen.
  Ooit van Leo gekregen. Dat is nummer 3 in een reeks rapporten van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst – 1980!!!!!!
  Sindsdien is het met het structuurdenken alleen maar bergaf gegaan of juist bergop.
  Het is maar hoe je het bekijkt en waar je vrolijk van wordt.
  Als ik nu diagonaal door verkiezingsprogramma's loop, dan wordt ik daar angstig van.
  De overheid wil nog steeds 'van van alles en nog wat' zijn.
  En dat moet dan linksom of rechtsom toch weer worden georganiseerd.
  Ik was al langer op weg om een libertijn te worden, maar ik ga nu toch in de hoogste versnelling.
  Heb onlangs een opdracht afgeslagen omdat ik in die opdracht subsidies alleen anders moest organiseren.
  Subsidies moet je afschaffen en daarvoor in de plaats moet je zorgen dat basisvoorzieningen op orde zijn.
  Hoef je ook niet met allerlei regelingen, toelagen en toeslagen inclusief perverse prikkels mensen en organisaties afhankelijk te maken van de overheid.
  By the way, al een beetje 'geland' in de wereldstad Meerssen?

  Groetjes,

  Ben

  Groet,

  Ben

  1. Hallo Ben,

   Hier wordt een mens inderdaad niet vrolijk van. Ik heb tijdens mijn eerste jaar bestuurskunde kennisgenomen van het rapport ‘Elk kent de laan …’ Ik zal hem ook maar weer eens lezen.
   Ik ben het helemaal met je eens om te zorgen voor adequate basisvoorzieningen. Dan zijn subsidies (altijd gedonder!) overbodig. Leg de verantwoordelijkheid waar mogelijk voor de basisvoorzieningen in de samenleving en blijf er als overheid vanaf.

   Ik heb het naar mijn zin in Meerssen.

   Groet,
   Peter.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail