Dichtgetimmerde regeerakkoorden zijn een gruwel voor de uitvoering