november 2

0 comments

Cursus ‘politiek voor mannen’

By Peter Hovens

november 2, 2020


Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek
De gemeente Roermond heeft een prijs gewonnen. Het mag namelijk een gratis cursus ‘politiek actief’ – verzorgd door ProDemos – aanbieden aan (bij voorkeur) vrouwen, omdat de gemeente kampt met een ondervertegenwoordiging aan vrouwen in de gemeenteraad.  Er zit slechts 19% vrouwen in de raad. Zouden er gemeenten zijn waar meer dan de helft van de volksvertegenwoordiging uit vrouwen bestaat?

Een ondervertegenwoordiging van vrouwen in het politieke bestel is bijzonder spijtig. We doen ons hiermee allemaal tekort, want de inbreng van vrouwen leidt tot veel toegevoegde waarde. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat landen met vrouwelijke leiders gemiddeld beter omgaan met de gevolgen van het Covid-virus dan hun mannelijke evenknieën. 

Het aanbieden van zo’n cursus is dus een geweldig idee, toch? Maar niets is wat het lijkt. Zo’n initiatief gaat ervan uit dat vrouwen kennisachterstand hebben. Los van dat ik betwijfel dat mannen minder achterstand hebben, ligt hier niet de oorzaak van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

Politiek is een mannenwereld
Politiek wordt vaak gekenmerkt door machtsstrijd, elkaar de loef afsteken, haantjesgedrag, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, scoren voor de bühne, en zo kan ik wel even doorgaan. Dergelijk gedrag vind je doorgaans in een mannenwereld, waar vrouwen zich minder in thuis voelen.

Ik zal een voorbeeld geven. Gemeenteraden worden telkens opgedeeld in een coalitie en oppositie en daarmee creëer je een vechtsetting. Coalitiepartijen spelen de baas, oppositiepartijen krijgen geen poot aan de grond. Ruzie, frustratie liggen op de loer en tactieken als ‘op-de-man-spelen’ worden uit de kast gehaald. En niet te vergeten de volslagen zinloze marathonvergaderingen over agendapunten waarvan de uitkomst allang vastligt.

Ik snap dat vrouwen daar niet bij willen horen. Zij hebben ten opzichte van mannen doorgaans meer oog voor de ander, een beter ontwikkeld empathisch vermogen en ze zoeken veel meer naar de verbinding. 

Een kwestie van kiezen
We hebben er veel meer aan wanneer het politieke metier aantrekkelijker wordt voor vrouwen. Denk hierbij aan een gemeenteraad die luisteren naar burgers tot corebusiness verheft, het volk serieus vertegenwoordigt en verstandige, doordachte besluiten neemt. Dergelijke besluiten komen niet tot stand via een splijtend politiek debat, maar via consensus zoekende deliberatie. Als samenleving zullen wij daar enorm van profiteren.

Kortom, wanneer gekozen wordt voor een andere cultuur, dan stromen de vrouwen vanzelf naar de politiek, want maatschappelijke betrokkenheid kan hen niet worden ontzegd. Maar ja, het maken van die andere keuze ligt in de handen van … mannen.

Politieke cursussen voor mannen
Volgens mij hebben we meer baat bij het aanbieden van politieke cursussen voor mannen. Het accent ligt dan niet op ‘aanleren’, maar op ‘afleren’. Oh ja, vrouwen zijn ook welkom, voor de verbinding natuurlijk.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail