september 3

0 comments

Wat zei-die?

By Peter Hovens

september 3, 2023


In mijn bericht van vorige week heb melding gemaakt van de overhandiging van het eerste exemplaar van mijn boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren aan Han Polman.

Ik ontving hierover vele felicitaties, maar ook enkele keren de vraag wat Polman van mijn boek vond. Welnu, naast de mooie woorden tijdens de bijeenkomst liet hij me per e-mail nog het volgende weten:

In SamenWereld geeft Peter Hovens een indrukwekkend brede oriëntatie op de wereld van overheidsbestuur en politiek. Daarbij schuwt hij het niet om zijn betoog te ondersteunen met de inzichten van een breed scala van filosofen, politicologen, rechtsgeleerden, bestuurskundigen, economen. Van Johannes Althusius (de Duitse calvinistische staatkundige) tot Hendrik Johannes Cruijff (de wereldvermaarde voetballer uit Betondorp Amsterdam).
 
Het boek is beschrijvend en normatief. In zijn beschrijving geeft Peter Hovens een stevige en soms licht cynische kijk op het functioneren, het probleemoplossend vermogen van de overheid, het bestuur en de politiek. In de oplossingen geeft hij juist weer blijk van een bijna revolutionair optimistische kijk op het vermogen van de overheid om zichzelf te hervormen. Dat doet geen afbreuk aan zijn overtuiging dat het anders moet en kan. In die zin is het ook inspirerend!

Han Polman 
Voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur
en commissaris van de Koning in de provincie Zeeland

Ik vind deze prachtige zinnen niet onverplichtend, in de zin dat ik het niet alleen bij de publicatie van het boek kan laten, maar dat ik op allerlei manieren mijn gedachtegoed moet uitdragen en erover in gesprek moet gaan. Laten we wel wezen, er moet in het openbaar bestuur en de politiek iets fundamenteel veranderen.

Mijn inspanningen zijn gericht op:

 1. het schrijven van een wekelijks bericht over thema’s die ik in mijn boek heb beschreven in relatie tot de actualiteit
 2. het publiceren van columns in dagbladen
 3. het verzorgen van trainingen over het toepassen van de Methode Samenlevingsbeleid voor ambtenaren, politici en bestuurders:
  a. in groepen van 8 á 16 personen
  b. persoonlijk via e-learning
 4. het geven van lezingen voor grotere gezelschappen over:
  a. het functioneren van het politieke systeem en de rol van politieke partijen
  b. de aantasting en het herstel van de democratische rechtsorde
  c. effectieve en beroerde vormen van burgerparticipatie
 5. het organiseren van dialogen over de hiervoor genoemde thema’s in kleinere settings.

Bij het organiseren van trainingen, lezingen en dialogen zorg ik altijd voor maatwerk, zodat er aansluiting is met de behoeften van de deelnemers. Voor elk wat wils.

Wil je meer weten of mogelijkheden bespreken, stuur me dan geheel vrijblijvend een bericht. Dan neem ik snel contact met je op.

Tot slot. Ik ga een nieuwe online-training opzetten over burgerparticipatie. In de opbouwfase kun je tegen gereduceerd tarief inschrijven. Neem hier een kijkje.

Peter Hovens
peter@samenwereld
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail