december 21

2 comments

Klaas Dijkhoff, lijsttrekker van de VVD. Dat ligt voor de hand.

By Peter Hovens

december 21, 2020


Ik heb enkele weken al iets geschreven over de parlementaire onderzoeken naar de falende uitvoering van beleid. Deze week is het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag verschenen.

Ik moet het nog grondig bestuderen, komende week onder de kerstboom. Ik zal er volgende week mijn licht over laten schijnen. 

In de berichtgeving in de media vielen me twee zaken op. In de eerste plaats was ik geschokt door de reactie van parlementariërs die geschokt reageerden op de conclusies van het rapport. Is de kloof tussen de werkelijkheid van de samenleving en de Haagse werkelijkheid dan echt zo groot? Hebben de leden van de Tweede Kamer dan serieus niet door dat de rechtsstaat, die burgers behoort te beschermen, structureel ernstig tekortschiet? 

Het rapport draagt de titel Ongekend Onrecht. De titel wordt nergens uitgelegd. Bedoelt men met ‘ongekend’ dat we zoiets nog nooit hebben meegemaakt? Of wil de commissie hiermee zeggen dat dit onrecht door geen enkele verantwoordelijke – waaronder dus de geschokte Kamerleden – wordt gekend?

In de tweede plaats gaat het Kabinet zich de komende week beraden over de politieke gevolgen van het rapport. Rutte zei letterlijk “De rechtstaat is er om ons te beschermen tegen de almacht van de overheid, hier heeft de overheid zich tegen de mensen gekeerd.” 

Kan een overheid dieper zinken, vraag ik me dan af?

Ik heb drie weken geleden al geschreven dat politiek gezien er maar een weg kan worden bewandeld, namelijk richting het einde van dit Kabinet. Ik heb uit de media begrepen dat dit een serieuze optie is, maar er zijn ook geluiden dat dit niet gaat gebeuren vanwege de pandemie.

Dat laatste lijkt me nonsens. Een demissionair kabinet – dit begrip heeft staatsrechtelijk geen betekenis – bepaalt in overleg met de Tweede Kamer welke dossiers niet meer in deze periode worden behandeld. De Coronacrisis kan gewoon met stip op 1 blijven staan en als volwaardig dossier overeind blijven.

Ik ga ervan uit dat premier Rutte nog voor de kerst het ontslag van het voltallig Kabinet aan de Koning gaat aanbieden. Dan is vervolgens de grote vraag wat er daarna gebeurt. Ik vind het onbestaanbaar dat er nog een vierde Kabinet Rutte komt. Dan zou dit ontslag alleen maar symboolpolitiek zijn. Daarmee zou de politiek nog dieper zakken dan ik enkele alinea’s geleden dacht. 

Rutte doet er daarom verstandig aan om na het door de koning aanvaarde ontslag zich alsnog terug te trekken als lijsttrekker van de VVD. Dan kan hij waardig vertrekken en iets van het imago van ‘staatsman’ behouden. 

En diens opvolger? Niet zo moeilijk, het CDA heeft het voorbeeld al gegeven. Klaas Dijkhoff is de naam.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

  1. Peter, heb je het programma van Huijs op TV gezien ?
    Zo niet kijk voor de beeldvorming naar een gesprek van Twan Huijs, Pieter Omzight en Renske Leite. Persoonlijk meer dan de moeite waard.

    1. Dag jan, dank voor je reactie. Ik had het nog niet gezien. Stond op mijn lijstje voor vanavond. Ik heb het zojuist teruggekeken. Inderdaad meer dan de moeite waard. Lijkt me wel duidelijk wat er nu moet gaan gebeuren. Groet, Peter.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail