september 28

0 comments

Verbeter de politiek, begin bij jezelf

By Peter Hovens

september 28, 2020


Ik heb het vorige week gehad over de uitspraken van minister Hugo de Jonge, namelijk dat hij pleit voor een nieuwe balans tussen de overheid, de markt en de samenleving. En dat het vooropstellen van de samenleving deze balans moet herstellen.

Dat zijn mooie woorden, maar de praktijk is weerbarstig. Daarom heb ik besloten om hem te voorzien van tips en je gevraagd me daarbij te helpen.

Ik heb nogal wat reacties ontvangen die verband houden met het functioneren van deze minister (en het hele kabinet) in het Covid-19-dossier. 

Zo gaf Jan de volgende waardevolle tips:

  • Gedraag je naar de regels die je zelf hebt opgesteld.
  • Spreek altijd de waarheid en niets anders dan de waarheid.
  • Controleer de feiten die je van elders worden aangereikt, ook als je blind op die bron zou moeten kunnen vertrouwen.

Deze tips zijn belangrijk in de vertrouwensrelatie tussen samenleving en politiek.

Daarnaast wil ik De Jonge ook helpen om de samenleving nu echt voorop te stellen. Volgens mij is de meest fundamentele weg daarnaartoe de volgende.

De Tweede Kamer is zijn positie als volksvertegenwoordiger allang volledig kwijt. Burgers zien dat, voelen dat en juist dat creëert de afstand tussen politiek en samenleving. 

In de praktijk is het Kabinet duidelijk de baas. En wat doen de geachte afgevaardigden? Ze proberen het Kabinet in het gareel te krijgen door te proberen mee te besturen. Ze staan daarmee met het gezicht naar het bestuur en met de rug naar de samenleving. Dat klopt dus niet.

Er is een draai van 180 graden nodig om de samenleving weer voorop te stellen.

Daarom beperk ik me nu tot de meest fundamentele tip die ik voor De Jonge heb (andere tips volgen later).

Hij is als lijsttrekker natuurlijk ook partijleider. De leider van een politieke partij behoort in de Tweede Kamer te zitten. Op die plek kan hij de politieke opvattingen van zijn partij het beste kwijt en komt hij niet klem te zitten binnen het Kabinet.

Als lijsttrekker staat hij op nummer 1 voor de CDA-lijst voor het kiezen van – let wel – de leden van de Tweede Kamer. 

Het kan toch niet zo zijn dat je tegen de kiezers zegt dat je het volk wilt vertegenwoordigen, dat kiezers vooral op jou moeten stemmen om vervolgens na de verkiezingen het parlement te verlaten om te gaan besturen?

Dus, beste Hugo, neem na de verkiezingen een plek in in de Tweede Kamer, word fractievoorzitter en ga het volk vertegenwoordigen, luister wat er in de samenleving speelt, neem het initiatief om nieuw beleid annex wetgeving te maken, betrek daar vooral de uitvoerders bij, zorg ervoor dat de Tweede Kamer met behulp van themacommissies integrale afwegingen maakt met het Algemeen Belang voor ogen en zet het Kabinet aan het werk om het beleid effectief uit te voeren.

Zo plaats je de samenleving voorop, laat zien dat je als Rotterdammer de daden bij je eigen woorden voegt, je kunt het.

Voel je je meer senang als bestuurder en wil je minister(-president) worden? Geen probleem, ga je gang. Maar verdwijn dan van de kieslijst voor de verkiezingen en draag plaats 1 over aan Pieter Omtzigt.

Is dit een goede tip voor de Jonge, denk je?*

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

 * Dit verhaal geldt natuurlijk voor alle kandidaten die de ambitie hebben om minister of staatssecretaris te worden.

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail