april 2

0 comments

Herman Tjeenk Willink en de gemeente Echt-Susteren

By Peter Hovens

april 2, 2019


Eind vorig jaar verscheen het boekje Groter Denken, Kleiner Doenvan de hand van Herman Tjeenk Willink. Hij noemt het zelf ‘Een oproep’. 

‘De oproep behelst om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien. Positie te kiezen. Onze stem te verheffen. Het publieke debat aan te gaan. Individueel en collectief. Elk initiatief telt als het gemeenschappelijk doel – het bewaken van de democratische rechtsorde – ons duidelijk voor ogen staat. Door groter te denken wordt kleiner doen mogelijk.’

In dit essay staat de democratische rechtsorde centraal. Tjeenk Willink vindt dat we spelregels moeten bedenken over enerzijds ‘hoe de overheid met burgers omgaat’ en anderzijds ‘hoe wij – burgers – met elkaar omgaan’.

Ik zal in mijn boek ‘SamenWereld’ ingaan op die spelregels en ook hoe we de twee invalshoeken met elkaar kunnen verbinden.

Ik mocht enkele dagen geleden een presentatie verzorgen voor zo’n 30 ambtenaren van de gemeente Echt-Susteren tijdens een inspiratiemiddag over Burgerkracht.

Ik heb in mijn bijdrage een poging gedaan om mijn gedachten over die spelregels en de verbinding te verwoorden. 

Ik heb de metafoor van ‘punt (eendimensionaal), cirkel (tweedimensionaal) en bol (driedimensionaal)’ gebruikt om de verschillende posities die de overheid kan innemen te duiden.

Ik had mijn opdrachtgevers Huub en Henk niet verteld dat dit voor mij eigenlijk een try-out was. 

De manier waarop mijn presentatie werd ontvangen en de wijze waarop er interactie was met de deelnemers geven mij het vertrouwen dat ik de goede lijn te pakken heb.

Als je belangstelling hebt voor de presentatie dan kun je deze hier downloaden.

Heb je er vragen over, stel ze gerust. Ik zal ze beantwoorden en er eventueel een volgende keer over schrijven.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail