september 21

2 comments

Van systeem naar samenleving: er is nieuwe hoop

By Peter Hovens

september 21, 2020


Nieuwsuur meldde dat CNV een onderzoek heeft gedaan onder ruim 450 medewerkers van de Belastingdienst, UWV en andere uitvoeringsorganisaties naar aanleiding van allerlei misstanden. Wat blijkt? Veel ambtenaren die zijn belast met de uitvoering van de regels worden zelden of nooit betrokken bij het opstellen van beleid.

De geënquêteerde medewerkers zijn ervan overtuigd dat een heleboel ellende voorkomen had kunnen worden wanneer ze wel waren geraadpleegd. Angst en frustratie zijn de emotionele gevoelens die deze medewerkers parten spelen.

Het niet betrekken van uitvoerders bij beleidsvraagstukken is een klassieke fout, waar men kennelijk maar niet van weet te leren. Nog zo’n klassieke fout is het niet luisteren naar de samenleving. Ook dat wil maar niet lukken. En als ernaar geluisterd wordt is het vaak veel te laat en dikwijls alleen maar bedoeld voor de bühne. 

Maar daar gaat verandering in komen. Tenminste als ik Hugo de Jonge mag geloven op zijn woorden die hij uitsprak tijdens de Abel Herzberglezing van 13 september. Ik haal er de volgende passages uit:

Ik geloof dat we dat (het overbruggen van de verdeeldheid in onze samenleving, ph) kunnen. Maar daarvoor moeten we naar het midden. Naar een nieuwe balans tussen markt, overheid en samenleving. Met de samenleving voorop.

Dat vraagt om een andere houding van de politiek. En dat ziet De Jonge ook:

Politici die zorgen of onvrede van mensen niet exploiteren als politiek verdienmodel, maar die laten zien dat je er samen uit kunt komen. Die écht de verbinding durven zoeken, naar elkaar luisteren en over de eigen schaduw heen de samenleving van perspectief en oplossingen voorzien. Dienstbaarheid aan de samenleving als geheel.

Een politiek die de samenleving weer vooropstelt.

Wow, ik had het zo geschreven kunnen hebben.

Ik ben echter bang dat het geen werkelijkheid gaat worden, terwijl ik wel degelijk geloof dat De Jonge oprecht is en meent wat hij zegt. Hij zou zomaar de volgende premier kunnen worden en dan nog zal zijn wenselijke beeld geen werkelijkheid worden.

Waarom gebeurt dat dan niet? Nu kan ik gemakkelijk ‘het systeem’ de schuld geven, maar uiteindelijk zitten mensen achter het systeem. Het is hetzelfde als de reactie die ik ontving op mijn publicatie Lokale overheid vernieuwd, Een spoorboekje voor politici die willen veranderen: ‘Je hebt wel gelijk, maar…’. 

Dat ‘maar …’ slaat eigenlijk op het systeem dat de boel blokkeert. Wat er ook gebeurt, ik weiger me bij deze onwrikbare vaststelling neer te leggen. Want mensen – ook politici – zijn te overtuigen. Komende week ga ik een aantal overtuigende tips voor Hugo de Jonge op een rijtje zetten om hem te helpen.

Als je een of meer tips hebt, dan hoor ik dat graag.

Heb je toevallig rechtstreeks toegang tot De Jonge, wil je dan intermediair zijn?

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld 

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

  1. Ik heb geen rechtstreekse toegang tot de Jonge, maar anderen die dat wel wekelijks hebben vertellen mij steeds dat hij inderdaad een oprecht iemand is die de zaken niet onder het tapijt wil stoppen. Hij verdient onze steun.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail