mei 13

2 comments

De elite, het volk en eerlijkheid

By Peter Hovens

mei 13, 2019


In NRC van 11 mei schrijft Bas Heijne een opiniebijdrage over verwaarloosde liberale waarden. Als opmaat geeft hij een overzicht van verschillende definities die je aan het begrip ‘elite’ kunt geven. Als een soort van gemene deler geeft hij de volgende samenvatting: een ‘elite’ die ‘het volk’ en de cultuur doelbewust ondermijnt; een elite die vooral voor zichzelf zorgt, niet van plan is een meer rechtvaardige verdeling na te streven; en niet assertief genoeg is, niet langer voor zichzelf durft uit te komen.

Met andere woorden ‘de elite’ creëert bewust afstand tot ‘het volk’, pakt zijn voordelen en is daarnaast onmachtig om de kloof te dichten (als ze dat al zou willen).

Ik probeer het vraagstuk van de kloof toch maar even simpel te benaderen. Er zijn mensen die politiek participeren en er zijn mensen die dat niet of niet meer doen. De eerste groep omvat mensen die tot de elite behoren. Maar ook de gele hesjes horen daarbij, zij het dat zij op een activistische manier participeren. 

Ik maak me vooral druk om de groep die is afgehaakt en helemaal passief en onzichtbaar is. 

In mijn beleving telt iedereen mee, dus ook degenen die – al dan niet terecht – vinden dat ze niet meetellen.

Want hoe je het ook wendt of keert er is een deel van de samenleving dat zich naar verhouding in een slechtere positie bevindt. Dat is gewoon niet eerlijk. Althans, dat vind ik.

Maar wat doen we hieraan? 

Ik zal in mijn boek proberen deze vraag te beantwoorden. Ik doe dat aan de hand van het uit 1971 stammend meesterwerk van John Rawls getiteld ‘A Theory of Justice’. Meer in het bijzonder over het uitgangspunt ‘rechtvaardigheid als eerlijkheid’.

Hoe richten we de samenleving op een dusdanige manier in dat we het maximale bereiken voor de minstbedeelden? Dat is de kern, het zogenaamde MaxMin principe.

Tijdens de bijeenkomst op woensdagmiddag 26 juni zal ik met de aanwezigen hierover met de benen op tafel van gedachten wisselen. Ik ben zeer benieuwd naar de diverse ideeën en gedachten. Wil je hier graag bij zijn, laat het me weten.

Die ideeën en gedachten kun je natuurlijk ook nu al kwijt door op dit bericht te reageren.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

  1. Er zijn mensen die politiek participeren en er zijn mensen die dat niet of niet meer doen. De eerste groep omvat mensen die tot de elite behoren.
    Zijn ALLE mensen, die politiek participeren lid van de elite?
    Wat te denken van “burgerparticipatie”?

    1. Hallo Pieter, als je uitgaat van een tweedeling: elite en volk, dan horen de mensen die politiek participeren inderdaad tot de elite. Ik zie ‘politieke participatie’ als een breed begrip, waartoe ook ‘burgerparticipatie’ hoort.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail