augustus 2

0 comments

Wie is belangrijker: het individu of het collectief?

By Peter Hovens

augustus 2, 2020


Ik heb gisteren tijdens het journaal gekeken naar de beelden van de demonstratie ‘Viruswaanzin’ op het Malieveld.

Ik snap eerlijk gezegd niet goed wat deze mensen bezielt.

We hebben te maken met een pandemie die behoorlijk om zich heen grijpt en dodelijke slachtoffers maakt. Om dit een halt toe te roepen is collectief actie nodig, anders werkt het niet.

Degenen die bepalen waar die actie uit bestaat kan niemand anders zijn dan onze regering. Deze wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging. Precies zoals het hoort.

Nu heeft iedereen het recht om gekozen maatregelen in twijfel te trekken, bijvoorbeeld of het zin heeft om mondkapjes te dragen. Een maatregel als het bewaren van 1,5 meter afstand kan toch moeilijk als onzinnig worden afgedaan, omdat het virus zich verspreidt van mens tot mens. 

Toch ageren de demonstranten ook tegen deze maatregel. Waar halen ze de wijsheid vandaan om dit als niet ter zake doend af te wijzen? Ze eisen zelfs het vertrek van Mark Rutte en vinden verder dat Feike Sijbesma als coronagezant moet opstappen.

Merkwaardig, Zouden zij geen kwetsbare familieleden hebben of mensen in hum omgeving die aan het virus zijn overleden?

Ik kan wel met de demonstranten meegaan voor wat betreft de vraag in hoeverre de regering burgervrijheden van mensen mag inperken. Onze Grondwet heeft met name tot doel om burgers te beschermen tegen de overheid. Ook voor de overheid geldt dat niemand boven de wet staat, de Rule of Law. Dat is een relevant vraagstuk, dat door juristen, filosofen en andere deskundigen moet worden bekeken. 

Het antwoord daarop vergt de nodige tijd, waar de pandemie niet op wacht. Dus vind ik dat we de regering, die zijn maatregelen baseert op deskundige adviezen gewoon moeten volgen, ongeacht haar politieke kleur.

En niet moeilijk doen als later blijkt dat andere maatregelen beter waren geweest.

In juridisch opzicht ben ik benieuwd naar de jurisprudentie die gaat ontstaan rondom de bevoegdheden van de regering en de reikwijdte van te nemen maatregelen in het licht van de mogelijke aantasting van de vrijheden van burgers.

Jammer dat deelnemers aan, noch de organisatie van de demonstratie een boete hebben gekregen vanwege het negeren van de afstand van 1,5 meter, hetgeen als voorwaarde voor het doorgaan van de demonstratie was gesteld. 

Dan hadden we ook nog jurisprudentie gekregen over de vraag hoever de vrijheid van (groepen) mensen reikt om andere mensen willens en wetens in hun vrijheid te raken door hen bijvoorbeeld in levensgevaar te brengen. 

Wel de regering de maat nemen, maar niet zichzelf.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail