juli 23

0 comments

Vernieuwing? Dat duurt nog wel even

By Peter Hovens

juli 23, 2023


Van diverse mensen kreeg ik het bericht dat mijn boek niet op een beter moment had kunnen verschijnen, nu na de val van het kabinet het speelveld openligt en zich nieuwe leiders aandienen. Daar is een wat oudere nieuwe leider bijgekomen in de persoon van Frans Timmermans. En vernieuwing willen ze allemaal. Voor een deel gaat dat over inhoudelijke vernieuwing: waar willen we met ons land (en de wereld) naartoe? Maar zeker wordt ook de politiek-bestuurlijke vernieuwing bedoeld. Zeg maar, de vernieuwing die Mark Rutte had aangekondigd, maar die nooit kwam.

De problemen zitten erg diep en zijn bovendien systeemgerelateerd; dat vraagt om een fundamentele aanpak, hetgeen een kwestie van lange adem is. Daar heeft men in verkiezingstijd geen oog voor, want de focus ligt op het behalen van electorale winst op 22 november. Hooguit wordt in verkiezingsprogramma’s gepleit voor zaken als referenda en burgerberaden als vormen van burgerparticipatie. Laat dat nu net instrumenten zijn die averechts werken.

Met ‘averechts’ bedoel ik dat ze precies het tegenovergestelde doen van wat we beogen, namelijk het herstellen van vertrouwen in de politiek. In mijn boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren verwoord ik dat we niet het huidige systeem moeten aanpassen, maar dat een nieuw systeem van de grond af aan moeten worden gebouwd met ‘volkssoevereiniteit’ als fundament.

Ik reken de komende maanden niet op wonderen, maar ik zal deze periode wel gebruiken om de gedachten uit mijn boek her en der te presenteren, om daarmee zaadjes te planten.

Ik heb vorige week al gemeld dat op 25 augustus de officiële boekpresentatie plaatsvindt in Middelburg, waarbij ik symbolisch het eerste exemplaar overhandig Han Polman, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van een symposium op 3 september in Theater Gooiland in Hilversum met als titel ‘Van verval naar vernieuwing’, waarbij ik de hoofdact mag zijn.

Onlangs werd ik door René Graafsma geïnterviewd over mijn boek. Je kunt het hier lezen.

Heb jij nog ideeën of suggesties om meer zaadjes in vruchtbare grond te zaaien? Dan hoor ik dat graag.

Peter Hovens
peter@samenwereld.nl
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail