augustus 20

0 comments

Twee belangrijke momenten

By admin

augustus 20, 2023


Aanstaande vrijdag 25 augustus is een belangrijk moment in de lancering van mijn boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren, omdat ik dan het eerste – zorgvuldig opzijgelegd – exemplaar zal overhandigen aan de best daarvoor in aanmerking komende persoon: de voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), Han Polman.

Deze Raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies.

Precies daar gaat mijn boek over.

Een en ander vindt plaats in Middelburg in het provinciehuis, omdat Han Polman Commissaris van de Koning is in de provincie Zeeland.

De week daarna dient zich een volgend belangrijk moment aan. Op 3 september staat het symposium Van verval naar vernieuwing geprogrammeerd in Theater Gooiland in Hilversum.

De schrijvers van onderstaande boeken geven dan een presentatie over hun inzichten om het verval te stoppen en de vernieuwing een boost te geven. Ze gaan erover met het publiek in dialoog.

Mijn presentatie draait om de noodzakelijke veranderingen in onze democratische rechtsorde zowel politiek-filosofisch, als constitutioneel, maar ook institutioneel.

Hiertoe heb ik het construct SamenWereld ontworpen, dat wordt gedragen door twee contracten die verbinding maken. De eerste is die tussen de leefwereld van de mensen en de systeemwereld van de overheid. De tweede maakt de verbinding tussen kiezer en gekozene. De eerste verbinding is collectief van aard en heet ‘Sociaal Contract’ en de tweede bevindt zich op individueel niveau en noem ik ‘Moreel Contract’.

Natuurlijk nodig ik je van harte uit om dit boeiende en bijzondere evenement bij te wonen. Kijk voor meer informatie op de betreffende website.

Peter Hovens
peter@samenwereld.nl
Coöperatie SamenWereld

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-) overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail