mei 31

0 comments

Toen brak het zweet me uit!

By Peter Hovens

mei 31, 2020


De boeiende reacties afgelopen weken over gelijk hebben en gelijk krijgen wil ik afronden met een reactie van Hay die de terechte suggestie doet om in dit verband niet te spreken over ‘discussie’, maar over ‘dialoog’: 

Tijdens de dialoog ontstaat vaker en vanzelfsprekend de zogenaamde derde dimensie, de synergie. Hiermee telt ieders inbreng op en genereert vaak een meesterlijk ‘eindproduct’ of conclusie of compositie. En automatisch krijgt het eindproduct, de conclusie, de compositie ieders gelijk, een gedragen gelijk.

Dit is mij helemaal uit het hart gegrepen. Mijn voorstellen voor het vormgeven van een vernieuwde (lokale) politiek is ingegeven door die gedachte. Meer dialoog in de politieke arena in plaats van debat (=discussie).

Dat vraagt om een geheel andere mindset van alle betrokken partijen in het publieke domein. Wat daarbij enorm kan helpen is een grondige voorbereiding van beleidsvoorstellen, waarbij enerzijds feiten en cijfers goed op een rij staan en anderzijds een degelijke analyse van de maatschappelijke problematiek is gemaakt. Daarmee krijg je minder discussie over ‘waarheid’ en meer dialoog over ‘juistheid’.

Niet voor niets heb ik in het Spoorboekje voor politici die willen veranderen voorgesteld om de gemeenteraad de leidende positie te geven in het stellen van beleidskaders. Je voorkomt op die manier dat het gelijk van het college van burgemeester en wethouders onderwerp van discussie wordt. Het kan anders. De raad geeft opdracht aan ‘zijn eigen’ ambtenaren, die zijn opgeleid om leiding te geven aan beleidsprocessen, georganiseerd van buiten naar binnen en van onderop.

Ik geef cursussen over dit ambachtelijke vak. Eén van mijn vaste klanten is rijksambtenaar Max, die mij enkele dagen geleden belde met de vraag of ik de cursus ook in een online-versie kon gieten, vanwege de Corona-beperkingen. Ik ga die uitdaging aan.

Ik heb nu het volgende voorstel. Ik ga de online-cursus Methode Samenlevingsbeleid in de komende weken ontwikkelen en vraag daarbij jouw feedback, waardoor we via dialoog er een beter product van kunnen maken. Natuurlijk krijg je gratis toegang tot de cursus, maar je behoudt die ook als hij helemaal klaar is. De verkoopprijs zal rond de €200,- liggen.

Onder voorbehoud (want ik moet de cursus nog helemaal maken) ziet het schema er als volgt uit:

Week 22         Introductie

Week 23         De noodzaak van Samenlevingsbeleid

Week 24         Doel stellen in 7 stappen

Week 25         Circulair Beleid Maken in 11 fasen

Week 26         Doel bereiken

Week 27         Ketenmodel

Ik vraag jou elke week concreet om feedback op schrift, of indien wenselijk via Skype. Via deze dialoog krijgt het eindproduct een gedragen gelijk.

Om eerlijk te zijn, breekt het zweet me langzaam uit, maar dat doe ik mezelf aan.

Doe je mee? Het kost je niet meer dan een uur of twee per week. Ik beloof je dat je er – naast eeuwige dankbaarheid van mijn kant – heel wat kennis voor terugkrijgt. 

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail