januari 27

0 comments

Blog 11 – Over het dichten van de Knowing-Doing Gap

By Peter Hovens

januari 27, 2019


Ik weet al waar ik me de komende week druk over ga maken. Dat is het schrijven van een paragraaf over de Knowing-Doing Gap.

Ik werd door een van mijn gesprekspartners geattendeerd op dit begrip. Om eerlijk te zijn, ik kende het woord niet. Wel het fenomeen, dat denk ik voor iedereen herkenbaar is.

Je weet wat je moet doen (Knowing), maar je slaagt er niet in om het uit te voeren (Doing). Een typisch verschijnsel, dat ik in mijn loopbaan vaker ben tegengekomen.

Ik zal in mijn boek enkele van die praktijkvoorbeelden beschrijven. Vorige week las ik bijvoorbeeld een opiniestuk in de krant, waarin een actueel probleem werd beschreven. Voor dat probleem heb ik (met anderen) al 28 jaar geleden de oplossing heb aangereikt. Bijna niemand durft erover te praten.

Je stopt veel tijd en energie in het proces van beleidsvorming. Vervolgens wordt dat beleid vastgesteld en daarna hoef je het ‘alleen nog maar’ uit te voeren. En dan blijkt de boel te haperen. Vreemd.

Wat moet je doen om te voorkomen dat het proces stilvalt? Hoe zorg je ervoor dat het gat tussen Knowingen Doingniet ontstaat?

In de eerste plaats is het zaak dat je in de fase van beleidsvorming draagvlak in de samenleving creëert voor de veranderingen die aanstaande zijn. Vooral bij de mensen die belast zijn met de uitvoering. Dat is een noodzakelijke voorwaarde, maar kennelijk geen voldoende voorwaarde, om beleid succesvol uit te voeren.

Een tweede aspect heeft betrekking op de vlekkeloze en tijdige overgang van het team dat de kartrekker is van het proces van beleidsontwikkeling naar het team dat de beleidsuitvoering aanstuurt. Ook dit is een noodzakelijke voorwaarde, maar nog steeds niet voldoende.

Vervolgens ben je aangeland bij de startfase van de uitvoering van beleid. Dan is het noodzakelijk dat je beschikt over een glashelder uitvoeringsplan gebaseerd op de verworven kennis en draagvlak in de eerdere fase. 

Desondanks kan de uitvoering van beleid falen. Wat is dat toch? Ik zal de komende week niet rusten voordat ik dit vraagstuk heb getackeld.

Je begrijpt dat hulp hierbij welkom is.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail