februari 25

0 comments

KabinetsVormatie: een grabbelton

By Peter Hovens

februari 25, 2024


De nieuwe informateur – beter zou zijn om te spreken van ‘verkenner’ of misschien wel van ‘kabinetsVormateur’ – Kim Putters heeft alle fractievoorzitters een brief geschreven ter voorbereiding van de gesprekken die hij met hen deze week gaat voeren. 

Hij vindt het nodig om, ik citeer: ‘(…) duidelijkheid te krijgen over wat naar uw oordeel verschillende vormen van kabinetten – meerderheid, minderheid, extraparlementair – inhouden, onder welke voorwaarden deze vormen volgens u tot vruchtbare politieke samenwerking kunnen leiden, welke rol u daarin voor uw fractie ziet en met wie, onder welke (andere) voorwaarden die rol kan worden vervuld en wat volgens u onder gedogen (ook een vorm van binding) moet worden verstaan.’

Dan vraag me af ‘Waar zijn we in ‘s hemelsnaam mee bezig?’ Het kan toch niet zo zijn dat afhankelijk van een verkiezingsuitslag of de luimen van politici een keuze wordt gemaakt voor de een of andere kabinetsvorm? Putters vraagt in de genoemde brief bovendien of er nog meer aspecten zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Dat wordt in de grabbelton gegooid en dan wordt er iets uitgevist. 

En dan stel ik de volgende vraag: ‘Is er dan geen ideale kabinetsvorm, dus onafhankelijk van politieke situaties? Ja die is er; die heb ik in mijn boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren beschreven. Ik heb daarin de tekortkomingen van het huidige politieke systeem geduid en vanuit die analyse verbetervoorstellen geformuleerd. Let wel, met de huidige situatie bedoel ik de formatie van meerderheidskabinetten. 

Het lijkt erop dat de zoektocht van Putters zal leiden tot een vorm die nog slechter is dan het gebruikelijke meerderheidskabinet. Daarom vroeg Yvon me zeer nadrukkelijk om mijn inzichten met Putters te delen. Dat vond ik wel een goed idee. Ik had mijn opvattingen al in een column verwoord en die achtereenvolgens aan twee kwaliteitskranten ter publicatie aangeboden. Helaas zonder succes.

Ik heb die column, die gaat over een Volparlementair Kabinet, inmiddels naar Kim Putters gestuurd.

Wil je de column ook lezen? Ga je gang.

Vanzelfsprekend mag je in ‘s landsbelang hierop reageren.

Peter Hovens
peter@samenwereld.nl
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail