augustus 27

0 comments

Is het dan zo droevig gesteld met de Tweede Kamer?

By admin

augustus 27, 2023


Het aantal (prominente) leden dat verklaart de Tweede Kamer na de verkiezingen in november te verlaten, blijft maar groeien. Dat geeft te denken; zeker wanneer je bedenkt dat ze nog tot 2025 hadden te gaan.

Is er dan iets grondig mis met de wijze waarop de volksvertegenwoordiging functioneert? Zou het komen doordat de Tweede Kamer niet werkt zoals het zou moeten? Of komt het door de cultuur binnen de club van 150? Zou dit alles tot frustraties leiden? Het zou zomaar kunnen.

Afgelopen vrijdag 25 augustus heb ik het eerste exemplaar van mijn boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren overhandigd aan de voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), Han Polman. Tijdens deze zeer bijzondere bijeenkomst waarvoor we welkom waren in Middelburg – Polman is immers Commissaris van de Koning in Zeeland – gaf mijn compagnon Leo Klinkers een kort referaat onder de titel De Staat van de Tweede Kamer.

Wanneer je iets wilt begrijpen over het verval van de Tweede Kamer, dan beveel ik je van harte aan om de inleiding van Leo te lezen. Hij verwijst daarin naar een gesprek dat hij had met een griffier in 2006. Deze meldde hem het volgende: ‘Na elke verkiezing komt er een Tweede Kamer die nog slechter is dan de vorige’.

Over verval gesproken, op 3 september staat het symposium Van verval naar vernieuwing op het programma in Theater Gooiland in Hilversum. De vraag hoe we in een situatie van verval zijn beland staat daarin centraal. Want eerst moet die vraag worden beantwoord, voordat we kunnen nadenken en spreken over vernieuwing.

Ik nodig je namens organisator René Graafsma en de andere sprekers – Leo Klinkers, Reinout Woittiez en Harro Koeleman – uit om dit bijzondere evenement, dat op geen beter moment had kunnen plaatsvinden, bij te wonen. Kijk voor meer informatie op de betreffende website.

Peter Hovens
peter@samenwereld.nl
Coöperatie SamenWereld

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-) overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail