december 3

0 comments

Help mee de Tweede Kamer helpen

By Peter Hovens

december 3, 2023


Vorige week introduceerde ik de Samenlevingsagenda van de Tweede Kamer als alternatief voor het regeerakkoord van de regering. Op die manier verschuift de macht van het bestuur naar de volksvertegenwoordiging en dat is nodig om het vertrouwen van burgers te herstellen.

Guido reageerde hierop met de volgende vraag: ‘Dat zie ik toch niet helemaal voor me, dat PVV, FvD, VOLT en D66 in gezamenlijkheid een Samenlevingsagenda over asielimmigratie opstellen. Kan je dat toelichten?

Welnu, de Samenlevingsagenda is een belofte van de volksvertegenwoordiging aan de samenleving om in de nieuwe periode van vier jaar een aantal maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en ze te voorzien van haalbare, uitvoerbare en handhaafbare oplossingen. Deze Agenda bevat een beperkt aantal onderwerpen.

Ik denk dat de door Guido genoemde partijen allemaal iets (anders) vinden van het vraagstuk, maar dat ze het er in ieder geval over eens zijn dat er iets moet gebeuren, al was het maar om de polarisatie in de samenleving te verminderen. 

De Samenlevingsagenda biedt geen oplossingen daarvoor zijn de vraagstukken te complex. Ik vraag me altijd af waar de opstellers van een regeerakkoord de hoge hoed met oplossingen vandaan halen. Maar goed.

Wat we nodig hebben is dat de Tweede Kamer omtrent de Samenlevingsagenda zelf de lead neemt om er uitvoering aan te geven. We zouden de Tweede Kamer kunnen helpen om – bij wijze van voorbeeld – een proces te organiseren om het vraagstuk van de migratie in brede zin bij de kop te pakken.

Dat kunnen we doen met behulp van de in mijn boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren beschreven Methode Samenlevingsbeleid.

Doe je mee? Heb je pakweg een uurtje per week tijd hiervoor? Zie je het als een uitdaging om er samen met anderen de tanden in te zetten?

Wat gaan we doen?

Stap voor stap doorlopen we het proces

 1. Bij elke stap doe je kennis op over het hoe en waarom door het bekijken van door mij gemaakte instructiefilmpjes.
 2. Op gezette tijden spreken we elkaar online om zaken door te spreken.
 3. Bij elke stap hoort een opdracht die overzichtelijk is.
 4. We vormen een online community voor vragen en antwoorden en voor het zichthouden op ons productieproces.

Wat heb je eraan?

 1. Het is ontzettend leuk om te doen.
 2. Je ontmoet andere mensen die net zo bevlogen zijn.
 3. Je bouwt nieuwe kennis op.
 4. Je helpt de Tweede Kamer en daarmee de samenleving.

Wat gaan we niet doen?

 1. We gaan niet met elkaar in discussie over het migratievraagstuk.
 2. Oplossingen bedenken voordat we hebben geluisterd en nagedacht.

Wat gaan we dan wel doen?

 1. Luisteren naar de samenleving in al zijn facetten.
 2. Met elkaar verkennen wat de betekenis is van alles wat we hebben gehoord.
 3. Mogelijk organiseren we nog een of meer burgerdialogen.

Wat is het eindresultaat?

 1. We leveren een document op dat de Tweede Kamer in staat stelt om afgewogen beslissingen te nemen over het migratievraagstuk.
 2. We trakteren onszelf op een bezoek aan de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces en bieden dan gezamenlijk het rapport aan aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 

Doe je mee? Of heb je nog vragen? Reageer per e-mail.

Ken je iemand die dit leuk vindt en mee wil doen? Stuur dit bericht door.

Volgende week ga ik er verder op in. 

Peter Hovens
peter@samenwereld.nl
Coöperatie SamenWereld

PSWil je mijn nieuwe video bekijken over de Methode Samenlevingsbeleid? Dan kan dat. Het gaat over de methodologische fout Jumping to Solutions.

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail