mei 17

0 comments

Had W.F. Hermans altijd gelijk?

By Peter Hovens

mei 17, 2020


Ik heb het vorige week gehad over ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’. Dat ik onder invloed van de toespraak van de koning op 4 mei anders tegen deze begrippen aan ben gaan kijken. Namelijk dat ik me niet wil beperken tot ‘gelijk hebben’, maar me ook moet inspannen om ‘gelijk te krijgen’.

Ik heb daar een aantal reacties op gekregen in de sfeer van dat je in principe nooit gelijk kunt hebben, behalve je eigen gelijk. Of dat hét gelijk niet bestaat. 

Daar ben ik het mee eens. 

Dit doet me trouwens denken aan het boek van Willem Frederik Hermans ‘ik heb altijd gelijk’. Als tiener ging ik dat boek lenen in de bieb. Ik schaamde me een beetje, omdat ik ervan uitging dat de bibliothecaresse mij arrogant zou vinden.

Hoe dan ook, ik probeer mijn positie nog een keer te verduidelijken. Ik heb er een plaatje bij getekend.

Afbeelding met schermafbeelding
Automatisch gegenereerde beschrijving

Vanuit een positie van onwetendheid ga je luisteren, lezen, leren en ervaren. De werkelijkheid die je dan ziet ga ja aan een kritisch onderzoek onderwerpen, wetend dat anderen mogelijk een andere werkelijkheid zien. Dat onderzoek eindigt in het innemen van een standpunt, het opschrijven en het wereldkundig maken daarvan.

Dat standpunt is op dát moment je ‘eigen gelijk’. Wat ik vorige week heb betoogd is dat het daarbij niet kan blijven, maar dat daar een fase achteraankomt waar ik me ook voor wil inspannen. Het bewandelen van de route naar het ‘gelijk krijgen’. Het gaat dan in wezen om het overtuigen van anderen dat je gelijk hebt.

Het is goed mogelijk dat anderen je tijdens die route wijzen op gebreken met betrekking tot feiten, argumenten en/of redeneringen. Je eigen gelijk is dus steeds onderwerp van discussie, het wordt daarmee – al dan niet aangepast – sterker. Het eigen gelijk is wat dat betreft nooit af.

Een voorbeeld. Ik kreeg van raadsgriffier Joost de kritiek dat ik in mijn publicatie ‘Lokale overheid vernieuwd’ geen aandacht heb besteed aan de functie van raadsgriffier. Ik heb hem toen geantwoord dat ik niet zag dat mijn voorstellen ook gevolgen zou hebben voor de griffiersfunctie. Daarop liet hij me weten dat ik kennis moest nemen van een aantal videoclips over de taken en rollen van de griffier. 

Dat heb ik gedaan en ik ben tot het inzicht gekomen dat griffiers verschillende posities kunnen innemen (basisgriffier, basis-plusgriffier, strategisch adviseur). De voorstellen die ik heb gedaan ter versterking van de positie van de gemeenteraad vragen heel nadrukkelijk om een meer strategische rol van de griffier.

Ik heb mijn mening dus herzien, mijn eigen gelijk is sterker geworden en die ga ik uitdragen om te overtuigen dat ook griffiers een succesfactor zijn.

Wat verder belangrijk is in de fase van overtuigen is dat anderen vertellen dat je gelijk hebt, dat is veel sterker dan wanneer je dat zelf doet.

Wil je me hierbij helpen? Laat me weten hoe. Veel dank alvast. 

Vind je dat ik ongelijk heb? Ik verneem het met veel genoegen.

Maar de beste kracht om het gelijk te bewijzen is door in de praktijk te laten zien dat de andere manier van werken daadwerkelijk helpt. Enkel trouwe volgers zijn al bezig met het openen van deuren in verschillende gemeenten.

Kun je iets op dit vlak iets voor me betekenen? Graag. Bij voorbaat veel dank.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail