juli 20

0 comments

De arbeidsmarkt na Covid-19: pas op voor incidentenpolitiek

By Peter Hovens

juli 20, 2020


Afgelopen week kwam Tof Thissen – directeur van het UWV Werkbedrijf – met het voorstel om te komen tot enerzijds een landelijk online loket en anderzijds per arbeidsmarktregio een fysiek portaal in te richten om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt op maat te helpen en te begeleiden.

Een buitengewoon sympathiek, eenvoudig en krachtig idee. Toch ben ik altijd op mijn hoede bij voorstellen die thuishoren in de categorie ‘structuursturing’. Wat je vaak ziet is dat aanpassing aan de structuur wordt gepresenteerd als dé oplossing, terwijl het probleem niet eerst is geanalyseerd. 

Dat is niet goed. Uitsluitend wanneer uit een analyse blijkt dat de gebrekkige structuur een van de diepstliggende oorzaken van het probleem is, is een aanpassing van de structuur geoorloofd.

Ik heb 12 jaar geleden het gebrekkig functioneren van de arbeidsmarkt in de regio Land van Cuijk onder de loep genomen. Na een consultatieronde waarbij ruim 100 sleutelfiguren werden geïnterviewd, heb ik een analyse gemaakt.

Er was van alles mis bij de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) en ook in de samenwerking. De zwakste broeder was de overheid. Ik stelde voor om hier een stevige impuls aan te geven door via gemeentelijke herindeling (inderdaad: structuursturing) één gemeente Land van Cuijk te vormen. Ik kreeg geheel voorzien van pek en veren de deur gewezen. Nu moet je weten dat op dit moment een herindelingsproces loopt dat een gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 moet opleveren. ‘Het kan verkeren’, zei Bredero.

Hoe dan ook, mijn Actieplan voorzag in 77 actiepunten om de opgestelde visie te realiseren. Een aantal van die actiepunten ligt in de lijn van de voorstellen van Thissen. Er werd onder andere een Regionaal Arbeidsplatform in het leven geroepen dat de acties verder moest uitwerken en de uitvoering daarvan zou managen. Helaas, door de economische crisis werd de focus verlegd naar sectoraal korte termijndenken en belandde het integrale lange termijnplan in de bureaula.

Maar niet getreurd, het plan heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Het kan zo uit de kast worden gehaald. Daar hoort een waarschuwing bij: maakt niet weer dezelfde fout door nu de Corona-19-crisis te gebruiken om weer en uitsluitend incidentenpolitiek te bedrijven.

Mocht je belangstelling hebben voor het hierboven besproken project, dan vind je hier een aantal procesdocumenten.

Peter Hovens
Coöperatie SamenWereld

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail