januari 13

0 comments

Blog 9 – Mijn Boek SamenWereld is niet het doel

By Peter Hovens

januari 13, 2019


Ik ontvang elke week reacties op mijn blog en dat vind ik heel waardevol. Sommigen nodigen mij uit om af en toe eens door te praten over wat onderwerpen. Daar leer ik veel van.

Zo had ik vorige week weer een bijpraatsessie met een van mijn gesprekspartners. Hij zei op een gegeven moment tegen mij: ‘Het gaat uiteindelijk niet om je boek, maar om de beweging die dat tot gevolg heeft’.

Ik moest even nadenken en antwoordde: ‘Je hebt helemaal gelijk, mijn boek is slechts een instrument en een eerste stap naar wat groters’.

Want waar gaat het uiteindelijk om? 

Ik heb de overtuiging dat alle partners die een verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van maatschappelijke resultaten in het publieke domein beter presteren wanneer er sprake is van gelijkwaardigheid.

Er moet oog zijn voor elkaars kwaliteiten, respect voor elkaars verantwoordelijkheden en de vraag zal telkens moeten zijn: ‘Hoe organiseren we met elkaar toegevoegde waarde?’

Ik weet zeker dat er zoveel onbenutte kwaliteiten in de samenleving verscholen liggen, dat het aanboren daarvan een kwaliteitssprong van jewelste zou opleveren.

Maar ik weet ook dat dit niet eenvoudig is, anders was het allang realiteit en geen droom. 

Zo’n droom wordt geen werkelijkheid met mijn boek alleen. Daar is veel meer voor nodig, maar het wel een eerste onmisbare stap om een niet te stoppen beweging op gang te brengen, die leidt tot voorspoed voor ons allen.

Mag ik jou – lezer – de volgende vragen voorleggen?

Wat kan ervoor zorgen dat mijn ‘Boek SamenWereld’ die eerste onmisbare stap wordt?

Wat is er verder nodig om een echte doorbraak te realiseren?

Je snapt, ik ben uitermate benieuwd naar je reactie. Ik zal er in de volgende blog op teruggekomen.

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail