december 10

0 comments

Blog 5 – Over politiek leiderschap en wat Machiavelli daarvan vindt

By Peter Hovens

december 10, 2018


Als je ervoor kiest om de samenleving van meet af aan te betrekken bij het streven naar betere maatschappelijke resultaten, zeg je een aantal dingen. Je kiest voor een veranderingsproces en je accepteert een zekere mate van onzekerheid.

Zo’n proces heeft alleen kans van slagen als de procesleider beschikt over voldoende vaardigheden en kan beschikken over het juiste equipment, waaronder een team dat kwalitatief aan de maat is.

Het allerbelangrijkste is echter dat deze procesleider te allen tijde kan rekenen op rugdekking van zijn opdrachtgever. In situaties waarin je zekerheden loslaat en waarin je op voorhand weet dat veranderingen weerstand oproepen, is deze rugdekking onmisbaar.

Als opdrachtnemer dien je je van tevoren ervan te vergewissen dat steun voor het proces boven elke twijfel verheven is. In mijn boek zal ik ingaan op wat ervoor nodig om ervoor te zorgen dat de uitspraak van de opdrachtgever: ‘Ik wil dat het verandert’, geen loze kreet zal zijn.

De opdrachtgever – vaak de politiek gezagsdrager – zal onder andere moed moeten tonen om met onzekerheid om te kunnen gaan. De kunst is om een dergelijke situatie in je voordeel te laten werken. Je moet als het ware het geluk aan je zijde weten te krijgen. Beter dan Machiavelli kan ik het niet verwoorden:

‘Omdat Fortuna een vrouw is, staat ze vooral op goede voet met mannen die nog jong zijn, aangezien die minder voorzichtig en meer agressief zijn, en haar met meer brutaliteit naar hun eigen hand durven zetten.’

Wellicht iets om op te nemen in profielschetsen van politiek leiders.

Over politiek leiderschap als kritische succesfactor zal ik het in mijn boek nadrukkelijk hebben.

Wil je elke week een seintje ontvangen als ik een nieuw blog heb gepubliceerd? Schrijf je dan in.

Peter Hovens

About the author

Peter is bestuurskundige en werkt als consultant voor de (semi-)overheid. Peter is gespecialiseerd in het leiden van veranderingsprocessen, waarbij het grondvlak van de samenleving steeds het vertrekpunt is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Ontvang de nieuwe  blogs via e-mail