Blurb boek SamenWereld

Tekst Achterflap versie 19sep19

Titel: De SamenWereld binnen handbereik

Subtitel: Of hoe systeemwereld en leefwereld elkaar weten te vinden


Begrijpt de overheid niet wat er leeft onder de mensen? Komen politici hun beloften keer op keer niet na? Gaat de vervreemding tussen overheid en samenleving maar door en groeit de minachting van burgers?

Wat zou gebeuren als de overheid luistert en zo wijsheid uit de samenleving haalt? Krijgen we dan verstandig beleid met draagvlak en herstelt daardoor het vertrouwen? Kunnen burgers eindelijk aan de slag met eigen initiatieven?

In dit boek krijg je van bestuurskundige Peter Hovens de succesvolle Methode Samenlevingsbeleid voor het bereiken van wenselijke maatschappelijke resultaten, plus inzichten die laten zien:

  • hoe beleidsmakers de samenleving betrekken bij het aanpakken van zorgen die er leven;
  • welke 7 stappen nodig zijn om een beleidsdoel scherp te stellen;
  • hoe je ook nog eens zonder te verdwalen dat doel kunt bereiken;
  • hoe je beleidsafval, zoals onzinnige regels en onbegrijpelijke documenten, voorkomt;
  • hoe de gemeenteraad weer de baas wordt in de gemeente en stuurt op basis van een samenlevingsagenda;
  • waarom mensen weer lid van een politieke partij worden;
  • waarom een referendum geen verstandig instrument is.


Peter Hovens heeft veelzijdige ervaring in het openbaar bestuur als ambtenaar, griffier, politicus en wethouder. Hij begeleidt organisaties in het publieke domein bij complexe veranderingsopgaven. Verder is hij medeoprichter van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, en de Coƶperatie SamenWereld.


Reacties op deze tekst zijn welkom. Dat kan via e-mail.