Aanbod Opleiding

Online Opleiding

Samenlevingsbeleid

“Circulair beleid maken is het van meet af aan doelmatig gebruik maken van alle beschikbare maatschappelijke wijsheid, zonder verspilling van energie en creativiteit, waardoor grensverleggende vernieuwingen tot stand worden gebracht, die doeltreffend aansluiten bij de behoeften van de samenleving"

 • Organisaties staan voortdurend onder druk van veranderende omstandigheden
 • Dus aanpassen om identiteitsverlies en mogelijke ondergang te voorkomen
 • Zoek nieuwe energie in een betere kwaliteit van de leefomgeving
 • En besef dat burgers ook verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen

Met gezond verstand alleen red je het niet

 • Met de kracht en wijsheid vanuit de samenleving formuleer je doelen met uitvoerbare maatregelen
 • Je organiseert draagvlak voor stevige besluiten, doorbraken en het verleggen van grenzen
 • Je wekt nieuwe energie op door het werken van buiten naar binnen en van onderop: het bed wordt opgeschud en de accu wordt weer eens goed opgeladen
 • Je kunt het belang van langetermijnbeleid in balans brengen met de noodzaak resultaten te leveren op de korte termijn

En nog meer ...

 • Je zet een rem op bureaucratisering: 'eigen verantwoordelijkheid eerst'
 • Saaie beleidsnota's in de bureaulade maken plaats voor concrete maatschappelijke resultaten
 • Je leidt overzichtelijke beleidsprocessen die niet uit de hand lopen en die niet miljoenen extra kosten

Wat heb je nodig aan kennis?

 • Je leert werken met een methodologie die gevormd is op de uitgangspunten van tien wetenschappen
 • Je leert fouten af die telkens opnieuw worden gemaakt, zoals de valkuil van het oplossingendenken en het sturen op zekerheden die niet bestaan
 • Je leert hoe je beleidmakende burgers, uitvoerders en overheden behoedzaam begeleidt door de fasen van analyse van complexe problemen en van synthese van doelmatige oplossingen
 • Je kunt het belang van langetermijnbeleid in balans brengen met de noodzaak resultaten te leveren op de korte termijn
 • Je leert hoe je voorkomt dat je de vaak voorkomende fouten uit het grote foutenboek gaat maken

"

Als politici zich deze werkwijze eigen maken kan in één klap een einde worden gemaakt aan de groeiende kloof tussen de burgers en de politiek.


Paul Simons Voormalig bestuurder en ambtenaar Parkstad Limburg

Volg de Online Opleiding en vind antwoorden op de volgende vragen:

Hoe maak je een goede Start met een beleidsproces?


Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk!

Hoe maak je een Omgevingsanalyse?


Vind de beste sleutelfiguren via een (sub-)functionele invalshoek!

Hoe organiseer je een Consultatieronde?


Doe een persoonsgerichte benadering; meen het of doe het niet!

Hoe componeer je adequaat een Bloemlezing?


Leg de citaten vast en stuur daarbij op relatieve dissensus!

Hoe maak je een Probleem- en oorzakenanalyse?


Identificeer de te elimineren oorzakelijke complexen!

Hoe ontwerp je een Visie en een Doelenstructuur?


Stel vast waar je uit wenst te komen: het beoogde resultaat!

Hoe formuleer je Acties en Maatregelen?


Identificeer wat je concreet moet doen om de doelen te bereiken!

Hoe schrijf je een werkend Uitvoeringsplan?


Zet een uitvoeringsorganisatie aan het werk voor de implementatie!

Hoe verzamel je relevante Cijfers en Feiten?


Sociaal-wetenschappelijk onderzoek en Opzetten databank!

"

Deze methodologie van Circulair Beleid Maken pas ik toe om in de gemeente Voorst Preventiebeleid in het sociale domein te ontwerpen. Dit is de enige methode die ik ken die gemeenten concrete houvast geeft om hand in hand met de samenleving complexe maatschappelijke problemen op te lossen.


Koen van BremenProjectleider gemeente Voorst

Volg de Online Opleiding en scherp je kennis aan voor succesvol beleid:

Leer omgaan met de factor onzekerheid


Weet wat de goede dingen zijn en pas ze goed toe

Weet dat het proces belangrijker is dan het resultaat


Kom los van de waan van de dag en heb vertrouwen

Begrijp het belang van eerst divergeren en daarna convergeren


Maak massa en houd steeds het overzicht

Leer het verschil: structuursturing, kennissturing en processturing


Welk sturingsmodel is in welke situatie het meest geëigend

Snap waarom we geen machten- en belangenanalyse toepassen


Identificeer de te elimineren oorzakelijke complexen

Hoe voorkom je dat er een 'democratisch gat' ontstaat?


De samenleving heeft het eerste woord, de politiek het laatste

Begrijp het onderscheid tussen staf-lijn- en projectorganisatie


Beide structuren hebben hun eigen toegevoegde waarde

Leer wat een satellietstructuur is?


De kracht van de satellietstructuur om vernieuwingen tot stand te brengen

Hoe voorkom je dat je trapt in de valkuil van het oplossingendenken?


Het stellen van een diagnose zorgt voor het broodnodige inzicht

"

Ik maak al vele jaren dankbaar gebruik van de kennis die ik via Leo en Peter heb opgedaan. Bovendien - niet onbelangrijk - kennen beide heren de publieke sector op hun duimpje.


Max HeroldOrganisatie/Leer- Ontwikkeladviseur Rijksoverheid

Honderden cursisten in binnen- en buitenland hebben de LIVE training gevolgd

Nu ook beschikbaar als ONLINE training

SAMENLEVINGSBELEID

Niveau Leerling


Zelfstandig te volgen

 • Waarom begint beleid bij de samenleving?
 • Wat is de samenleving 2.0?
 • Welke architecturen spelen een rol?
 • Hoe verloopt een circulair beleidsproces?
 • 30 Studielessen
 • 9 Verdiepingslessen
 • Voortgangstesten
 • Superlessen
 • Toolkit
 • Praktische opdrachten
 • Live begeleiding en feedback

€ 177,-

SAMENLEVINGSBELEID

Niveau

Gezel


Zelfstandig te volgen

 • Waarom begint beleid bij de samenleving?
 • Wat is de samenleving 2.0?
 • Welke architecturen spelen een rol?
 • Hoe verloopt een circulair beleidsproces?
 • 30 Studielessen
 • 9 Verdiepingslessen
 • 8 Superlessen
 • Voortgangstesten
 • Toolkit
 • Praktische opdrachten
 • Live begeleiding en feedback

€ 197,-

SAMENLEVINGSBELEID

Niveau Meester


Zelfstandig te volgen met persoonlijke begeleiding

 • Waarom begint beleid bij de samenleving?
 • Wat is de samenleving 2.0?
 • Welke architecturen spelen een rol?
 • Hoe verloopt een circulair beleidsproces?
 • 30 Studielessen
 • 9 Verdiepingslessen
 • 8 Superlessen
 • Voortgangstesten
 • 30 Praktische tools
 • 25 praktische opdrachten
 • Live begeleiding en feedback

€ 1.797,-

Over Leo Klinkers en Peter Hovens

Leo Klinkers is bestuurskundige en bedenker van de Methode Klinkers. Hij heeft tientallen projecten volgens deze methode geleid in binnen- en buitenland.

Peter Hovens is bestuurskundige en heeft jarenlange ervaring in het openbaar bestuur als ambtenaar, bestuurder en als projectleider/docent.